Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 7 od 185  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 46, str. 241-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/bastina1846241S


Prilog istoriji poslovanja 'Trepče' (1944-1956)
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: jovan_simijanovic@yahoo.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Rad predstavlja prilog saznanjima o poslovanju rudarsko-metalurškog kombinata 'Trepča'. Nastojalo se da se, na osnovu u naučnoj javnosti do sada nepoznatih podataka, pruži doprinos saznanjima o poslovanju kombinata, uslovima rada, delatnosti radničkog saveta, problemima nedostatka kvalifikovanih radnika i inženjera. Takođe se govori i o problemu viškova zaposlenih, koji je za rukovodstvo kombinata tokom pedesetih godina XX veka predstavljao jedan od najvećih problema u poslovanju. Rad je zasnovan na neobjavljenim izvorima koji se čuvaju u Arhivu Jugoslavije, štampi i relevantnoj literaturi.

Ključne reči

'Trepča'; Kosovska Mitrovica; Stari trg; Kosovo i Metohija; zaposlenost; položaj radnika; radnički saveti

Reference

Aleksić, J.J. (2017) Rađanje moderne Trepče - ugovor o otkupu koncesije za eksploataciju ruda između kompanije Selection Trust LTD i Radomira Pašića iz decembra 1925. godine. Mešovita građa, br. 38, str. 203-224
Avramovski, Ž. (1979) 'Industrija i rudarstvo', Kosovska Mitrovica i okolina. Priština: Institut za istoriju Kosova, 124-148
Avramovski, Ž. (1979) 'Okupacioni sistemi', Kosovska Mitrovica i okolina. Priština: Institut za istoriju Kosova, 253-301
Disney, A.W. (1921) The geology & mineral resources of the Serb-Groat-Slovene state: Being the Report of the geologist attached to the British economic mission to Serbia. London: His Majesty's Stationery Office
Dobrivojević, I. (2009) Svi u fabrike! - instant industrijalizacija u Jugoslaviji 1945-1955. Istorija 20. veka, vol. 27, br. 2, str. 103-114
Gatalović, M. (2014) Jugoslovenska državna politika na Kosovu i Metohiji 1958-1974. Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Marković, P. (1994) Teorija modernizacije i njena kritička primena na međuratnu Jugoslaviju i druge istočnoevropske zemlje. Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd, I/1, Filozofski fakultet u Beogradu, 11-34
Nikolić, B., Trajković, S. (2017) Ninety years of mining and metallurgy in Trepča-sever conglomerate (part I). Podzemni radovi, br. 30, str. 9-18
Petranović, B. (1969) Politička i ekonomska osnova narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme obnove. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Zlatković, M. (2000) Starotržanski rudar, hleb sa devet kora. Kosovska Mitrovica: Opštinska biblioteka 'Vuk Karadžić'