Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 8 od 185  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 46, str. 231-240
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/bastina1846231V


Prodor jedinica 13. korpusa NOVJ na Kosovo 1944. godine i ugrožavanje odstupnice grupi armija 'E'
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: d.velojic@yahoo.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Rad, na osnovu građe pohranjene u Vojnom arhivu, kao i adekvatne literature, obrađuje borbena dejstva 13. korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije na presecanju odstupnice grupi armija 'E' na pravcu od Skoplja prema Kosovskoj Mitrovici, u periodu od 15. oktobra do 20. novembra 1944. godine. Posebna pažnja posvećena je saradnji sa novim saveznicima - Bugarima, koji su sa svojom 2. armijom, nakon borbi kod Niša, nastupali prema Kosovu. Rad se ne bavi čitavom Kosovskom operacijom, tačnije, ne obrađuje akcije partizana iz pravca Metohije ( koje će svakako biti pomenute), već isključivo prodor snaga iz pravca Srbije i ugrožavanje vitalne doline Ibra.

Ključne reči

Srbija u Drugom svetskom ratu; Kosovo i Metohija; grupa armija 'E'; 13. korpus Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije; Kosovska operacija

Reference

*** (1957) Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945. Beograd: Vojnoistorijski institut, II
*** (1989) Beogradska operacija 20. oktobra 1944. Beograd: Institut za vojnu istoriju Ministarstva odbrane SSSR - Vojnoistorijski institut JAU
Colić, M. (1988) Pregled operacija na jugoslovenskom ratištu 1941-1945. Beograd: Vojnoistorijski institut
Gažević, N., ur. (1970) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Mitrovski, B., Glišić, V., Ristovski, T. (1971) Bugarska vojska u Jugoslaviji 1941-1945. Beograd: Međunarodna politika
Petranović, B. (1988) Istorija Jugoslavije 1918-1988. Beograd: Nolit, II
Petranović, B. (1992) Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Trifunović, D., Nikolić, D., Popović, V. (1950) 'Borbe za oslobođenje Niša 1944. godine. Vojno-istorijski glasnik, 3, 9-36