Akcije

Baština
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 6 od 311  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 357-371
Duhovna aroma vremena i kulturni kompromis
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za filozofiju

e-adresabrankicapopovic69@gmail.com
Ključne reči: duh; kultura; vrednosti; dobro; zlo; moral; smisao
Sažetak
Kulturne vrednosti i sistemi proističu iz one čovekove nepresušne potrebe i težnje da svoje bitisanje na zemlji oplemeni i oblagorodi. Čovek plemenitog duha će svaki predmet svoje težnje i aktivnosti vezivati za nešto duhovno, otkrivajući na taj način njegovu dublju stranu. Na drugoj strani je vidan nedostatak svega plemenitog i duhovnog koji predstavlja negativnu odredbu čoveka, njegove rđave naravi, surovost, rigidnost osećanja, nedostatak blagorodnosti duše koja prašta, promišlja i deluje po vrlini i moralnom zakonu. Većina savremenih filzofskih pravaca i refleksija poput pesimizma, egzistencijalizma i fenomenologije, kao i samo iskustvo ljudskog sveta života, svedoče o dominaciji zla u svetu, u bezbrojnim načinima i stepenima njegovog ispoljavanja, kao negativne vrednosti dobra. Izazivanje bola, patnje i stradanja čoveka na svim ravnima njegovog bitisanja, čini da samo zlo i (ili) zloupotreba dobra bude prepoznato kao dominantni "duh vremena". Na sreću, ono stvaralačko - ontološko jezgro čoveka čuva neophodne iskre dobra, u kojima živi nagon za uzvišenim i dostojanstvenim načinom života, za ostvarenjem najvišeg dobra u oblasti morala i duhovne slobode ličnosti, koja se sa svoje strane, javlja kao kriterijum moralne ocene svakog postupanja.
Reference
Atanasijević, K. (2007) Antička filozofija. Beograd: Plato
Babić, J. (2003) Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik
Bergson, A. (2016) Stvaralačka evolucija. Beograd: Algoritam
Janković, M.B. (1921) Religija i škola. Beograd: Mirotočivi
Marković, M. (1972) Preispitivanja. Beograd: Srpska književna zadruga
Popović, B. (2018) Filosofija feniks-ptice - etički aspekti kosovske drame. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Popović, J. (2005) O duhu vremena. Beograd: Narodna knjiga
Stevanović, V.M. (2003) Moral i etika. Beograd: NOVA 196, Slobodan Mašić
Šešić, B.V. (1977) Čovek, smisao i besmisao - dijalektika smisla i besmisla. Beograd: Rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25561
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0