Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 3, str. 955-973
Da li je vreme za uvođenje samoprocene restriktivnih sporazuma u pravo konkurencije Republike Srbije?
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.FiserSobot@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja u 2019. godini u okviru projekta "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" čiji je nosilac Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Ključne reči: pojedinačno izuzeće; samoprocena; restriktivni sporazumi; Zakon o zaštiti konkurencije
Sažetak
U 2018. godini formirana je radna grupa za izradu novog Zakona o zaštiti konkurencije. Jedno od pitanja koje je postavljeno je da li u domaćem pravu treba zadržati mehanizam pojedinačnog izuzeća restriktivnih sporazuma od zabrane, uvesti samoprocenu ili treba usvojiti srednje rešenje kojim bi se učesnicima na tržištu omogućilo da odluče da li žele da samovrednuju svoj sporazum ili da ocenu sporazuma izvrši Komisija za zaštitu konkurencije. U ovom radu autor izlaže prednosti i nedostatke pojedinačnog izuzeća i samoprocene, ukazuje na otvorena pitanja u vezi sa mehanizmom samoprocene i, na kraju, iznosi moguća rešenja de lege ferenda.
Reference
*** (1962) Council regulation No 17 of 6 February 1962, first regulation implementing articles 85 and 86 of the treaty (articles 81 and 82 after the Treaty of Amsterdam). Official Journal of the European Communities (OJEC), 013, 21.02, 0204 - 0211
*** (2009) Uredba o sadržini zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnih sporazuma od zabrane. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 107
*** (2014) Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Ten years of antitrust enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and future perspectives. Brussels, COM(2014) 453
*** (2003) Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance). Official Journal L, 001, 04/01/2003, P. 1-25
*** (2011) Communication from the Commission: Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements (Obaveštenje Komisije - Smernice o primeni čl. 101 UFEU na horizontalne spo. Official Journal C, 11, 14.1, p. 1-72
*** (2010) Obaveštenje Komisije - Smernice za vertikalna ograničenja (Commission notice: Guidelines on Vertical Restraints). Official Journal C, 130, 19.05, p. 1-46
*** (2009/2013) Zakon o zaštiti konkurencije - ZZK. Službeni glasnik RS, br. 51 i 95
*** Radna verzija Nacrta Zakona o zaštiti konkurencije. https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/090519/090519-vestl4.html
Bailey, D. (2016) Reinvigorating the role of article 101(3) under Regulation 1/2003. Antitrust Law Journal, Vol. 81, 111-144
Bechtold, R., Bosch, W., Brinker, I. (2014) E.U. Kartellrecht. München, 716
Butorac-Malnar, V., Kaufman-Pecotić, J., Petrović, S. (2013) Pravo tržišnog natjecanja. Zagreb, 311
European Commission (1999) White Paper on modernization of the rules implementing articles 85 and 86 of the EC Treaty. Brussels, Commission Programme br. 99/027, COM 101 fin, 28. 04
European Commission (1999) XXIXth report on competition policy. https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/1999/en.pdf
Fišer-Šobot, S.S. (2016) Koncentracije spajanjem učesnika na tržištu i koncentracije sticanjem kontrole u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 533-547
Fišer-Šobot, S.S. (2018) Predatorske cene kao oblik ekskluzione zloupotrebe dominantnog položaja u praksi sudova Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 3, str. 1059-1074
Komisija za zaštitu konkurencije Uputstvo u vezi sa podnošenjem zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnih sporazuma odzabrane. http://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2011/08/UPUTSTVO-Podnosenje-zahteva-za-pojedinacno-izuzece-restriktivnih-sporazuma-od-zabrane.pdf
Korah, V. (2004) An introductory guide to EC Competition Law and practice. Oxford-Portland, Oregon
Marcos, F., Sánchez, G.A. (2010) A missing step in the modernisation stairway of EU Competition Law: Any role for block exemption regulations in the realm of regulation 1/2003?. Competition Law Review, 6: 183-201
Mestmäcker, E., Schweitzer, H. (2014) Europäisches Wettbewerbsrecht. München, 470-471
Schröter, H., Thinam, J., Klotz, R., Mederer, W., ur. (2014) Europäisches Wettbewerbsrecht, Grosskommentar. Baden-Baden, 919
Whish, R., Bailey, D. (2015) Competition law. Oxford
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-23736
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0