Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 44, str. 25-53
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/08/2018
doi: 10.5937/bastina1844025K
Creative Commons License 4.0
Korifej onirizma srpske romantičarske književnosti, Laza Kostić
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: jasmina_vucetic@yahoo.com

Sažetak

Tragajući za motivom sna u Kostićevoj literarnoj zaostavštini, autor ovoga rada onirički materijal ekscerpiran iz literarnog korpusa odabranog autora razvrstava po tematskim celinama u čijoj su osnovi: a. nacionalno-romantična ideja Srpstva; b. mitološko-religiozna tematika; v. emotivni, osećajni život. Prateći pesnikove literarne, a potom i lične snove, videćemo kako on ni u ideji o nacionalnom preporodu i obnovi nekadašnjeg Srpskog carstva, ni u mitologiji i religiji nije našao utehe, niti zasićenja. Tek će susretom sa Lenkom Dunđerski, koja je, kako se smatra, oličenje Anime iz njegovog sna, pesnik krenuti putem od individualno nesvesne Anime ka kolektivno nesvesnom arhetipu Velike Majke, putem individuacije, ka prvobitnom jedinstvu, trajnom izmirenju i zasićenju, što će rezultirati njegovom labudovom pesmom 'Santa Maria della Salute'.

Ključne reči

Reference

Babić, D. (2004) Mistika srpskog romantizma (S. Milutinović, P.P. Njegoš, Đ.M. Koder, Đ. Jakšić, J.J. Zmaj, L. Kostić). Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Damjanov, S. (1988) Koreni moderne srpske fantastike. Novi Sad: Matica srpska
Damjanov, S. (2011) Laza Kostić - moderna - postmoderna. u: Simović Ljubomir [ur.] Laza Kostić 1841-1910-2010, Zbornik radova, Beograd: Odeljenje jezika i književnosti SANU, Naučni skupovi, knjiga 133, knjiga 23, 373-380
Delić, L. (2011) Pesma starca Milije i drama Laze Kostića o ženidbi Maksima Crnojevića - dve koncepcije tragičnog. u: Simović Ljubomir [ur.] Laza Kostić 1841-1910-2010. Zbornik radova, Beograd: Odeljenje jezika i književnosti SANU, Naučni skupovi, knjiga 133, knjiga 23, 191-208
Jerotić, V. (1971) O preobražajima ženskog u duši Laze Kostića i njegovoj pesmi Santa Maria della Salute. Književnost, knjiga LII, godina XXVI, sveska 3, mart, 200-206
Karanović, Z. (2011) Mitsko poimanje sveta i večno žensko na duhovnoj vertikali Laze Kostića (na primeru analize pesme Vilovanka). u: Simović Ljubomir [ur.] Laza Kostić 1841-1910-2010, Zbornik radova, Beograd: Odeljenje jezika i književnosti SANU, Naučni skupovi, knjiga 133, knjiga 23, 149-161
Kašanin, M. (1968) Sudbine i ljudi: ogledi o srpskim piscima. Beograd: Prosveta
Kostić, L. (1980) Laza Kostić u Somboru. Sombor: Narodna biblioteka 'Karlo Bijelicki'
Leskovac, M. (1971) Prvi susret sa pesmom Santa Maria della Salute. Književnost, knjiga LII, godina XXVI, sveska 2, 101-103, februar
Matić, V. (1971) Dve Marije. Književnost, knjiga LII, godina XXVI, sveska 2, februar, 120-127
Nastović, I. (2011) Snovi Laze Kostića i njihov značaj. u: Simović Ljubomir [ur.] Laza Kostić 1841-1910-2010, Zbornik radova, Beograd: Odeljenje jezika i književnosti SANU, Naučni skupovi, knjiga 133, knjiga 23, 163-176
Nastović, I. (2004) Anima Laze Kostića ili Lenka Dunđerska. Novi Sad: Prometej
Nestorović, Z. (2011) Fenomen muške lepote u pesništvu Laze Kostića. u: Simović Ljubomir [ur.] Laza Kostić 1841-1910-2010, Zbornik radova, Beograd: Odeljenje jezika i književnosti SANU, Naučni skupovi, knjiga 133, knjiga 23, 135-147
Radović, M. (1983) Laza Kostić i svetska književnost. Beograd: Deltapress
Rebernišak, H. (1996) Leksikografski priručnik. Beograd: Prosveta
Simonović, R. (1986) Uspomena na dr Lazu Kostića. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Storm, R. (2002) Enciklopedija mitologija Istoka. Rijeka: Leo commerce
Subotički, Z. (2000) Snovi i kultura renesanse. Novi Sad: Svetovi
Vinaver, S. (1963) Zanosi i prkosi Laze Kostića. Novi Sad: Forum