Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 43  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2017, vol. 70, br. 3-4, str. 119-122
jezik rada: engleski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljeno: 15/12/2017
doi: 10.2298/MPNS1704119B
Kratko putovanje kroz istoriju medicinske etike
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Novi Sad

e-adresa: artur.bjelica@mf.uns.ac.rs

Sažetak

Uvod. Poznavanje opšte istorije, kao i istorije svake pojedine ljudske aktivnosti, od neporecive je važnosti. Sudeći prema ogromnoj količini raspoložive literature, ovo naročito važi za istoriju medicinske etike. U radu se daje sažet pregled istorije ove etičke discipline od davnih vremena do današnjih dana. Navode se najvažniji događaji, imena istaknutih delatnika na polju medicine u pojedinim vremenima, kao i nasleđe koje su oni ostavili u različitim regionima sveta. Stari vek. Iako su neki kodeksi o praktikovanju lečenja postojali još i u starim civilizacijama Mesopotamije i Egipta, najvažnije za nas je nasleđe stare Grčke, u prvom redu zahvaljujući radu jedne male grupe tamošnjih medicinara, na čelu sa Hipokratom. Srednji vek. Mada se srednji vek često naziva 'mračnim dobom', ovu eru su obeležila značajna dostignuća u nauci i medicini. To je bilo vreme osnivanja medicinskih esnafa i ponovnih otkrića i prevođenja medicinskih radova grčko-rimskih autora. Doba prosvetiteljstva i 19. vek. To je bio period pojave brojnih radova iz medicinske etike i osnivača medicinskih asocijacija, prvenstveno u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Moderna vremena. Dvadeseti vek je obeležen do tada neviđenim napretkom u medicinskoj praksi i istraživanju. Posebno važno bilo je osnivanje Svetske medicinske asocijacije. Zaključak. U svim kulturama i tokom svakog vremenskog perioda pojedinci koji su se bavili lečenjem ljudi pridržavali su se određenih etičkih kodeksa.

Ključne reči

Reference

Baker, R.B., Mccullough, L.B., ur. (2008) The Cambridge world history of medical ethics. Cambridge-New York: Cambridge University Press
Beekes, R. (2009) Etymological dictionary of Greek. Leiden: Brill Academic
Bjelica, A. (2014) An outline of medical ethics. Novi Sad: Medicinski fakultet
Collier, R. (2011) American Medical Association membership woes continue. CMAJ, 183(11): E713-4
Doniger, W. (2014) On Hinduism. New York: Oxford University Press
Drizis, T.J. (2008) Medical ethics in a writing of Galen. Acta Med Hist Adriat, 6(2): 333-6
Edelstein, E.J., Edelstein, L.E. (1998) Asclepius: Collection and interpretation of the testimonies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, Vol. 2
Gunn, S. (2006) History and cultural theory. Harlow: Pearson Longman
Jonsen, A. (2000) A short history of medical ethics. New York: Oxford University Press
Jori, A. (1996) Medicina e medici nell'antica Grecia: Saggio sul Perì téchnes ippocratico. Bologna: Società Editrice Il Mulino
Langholf, V. (1992) Medical Theories in Hippocrates. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH
Levin, J. (2013) Hammurabi. New York: Chelsea House, 1st ed
Pinch, G. (2002) Handbook of Egyptian mythology. New York: Oxford University Press
Riddick, F.A.Jr. (2003) The code of medical ethics of the American Medical Association. Ochsner J, 5(2): 6-10
Simon, S.R. (1999) Moses Maimonides. Archives of Internal Medicine, 159(16): 1841
Slack, P. (2004) Boghurst, William (1630/31-1685), apothecary. Oxford University Press
Strätling, M. (1997) John Gregory (1724-1773) and his lectures on the duties and qualifications of a physician establishing modern medical ethics on the base of the moral philosophy and the theory of science of the empiric British Enlightenment. Med Secoli, 9(3): 455-75
Waddington, I. (1975) The development of medical ethics -a sociological analysis. Medical History, 19(01): 36-51
Watson, P. (2005) Ideas: A history of thought and invention, from Fire to Freud. New York: Harper Collins Publishers
World Medical Association (2013) World Medical Association Declaration of Helsinki. JAMA, 310(20): 2191