Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2007, br. 42, str. 75-84
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/01/2008
Povezanost starosne strukture rvača i vrhunskih rezultata u rvanju grčko rimskim stilom
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bFilozofski fakultet, Nikšić

e-adresa: kale@dif.bg.ac.yu

Sažetak

Karakteristike visokokvalitetnih rvača grčko - rimskim stilom su dosta detaljno teorijski razmatrane i razjašnjavane. Jasno je da današnji rvači moraju posedovati svestranu opštu i specijalnu pripremu, bogat tehničko taktički repertoar, sportsku inteligenciju, jak nervni sistem, dobru motivaciju i naglašenu spremnost da podnesu sva trenažna i takmičarska iskušenja. Ove opšte postavke su sa različitih aspekata analizirali mnogi specijalisti. Neki od njih su kao osnovni faktor isticali tehničku pripremu drugi su akcenat stavljali na taktičku osposobljenost, dok je najveći broj specijalista isticao neraskidivo jedinstvo i povezanost tehničke, taktičke fizičke i psihološke pripreme vrhunskih rvača. I dok oko prioriteta u načinu pripreme postoje određena razmimoilaženja u mišljenjima, svi se specijalisti slažu da je za vrhunski rezultat potrebna dobra selekcija i odabir kandidata za reprezentaciju. Kao jedan od veoma bitnih kriterijuma za selekciju i odabir uzima se uzrast kandidata i njegovo uklapanje u uzrasne karakteristike specifične za određenu kategoriju. Nije redak slučaj da se treneri odreknu usluga trenutno najkvalitetnijeg takmičara, sa obrazloženjem da na sledećim Olimpijskim igrama, kroz četiri go-dine, taj takmičar zbog godina neće moći da konkuriše za najviši plasman. U ovom radu je posebna pažnja posvećena analizi starosne strukture vrhunskih rvača grčko - rimskim stilom, sa posebnim osvrtom na Olimpijske igre u Atini 2004. godine.

Ključne reči

Reference

Bompa, T. (2000) Celokupan trening za mlade pobednike. Ilinois: York University
Kriviralcev, F. (1984) Priprema visokorazrednih takmičara u rvanju grčko-rimskim stilom. Sofija: Medicina i fiskultura
Tineman, H. (2002) Svetska prvenstva 2001 u Sofiji i Atini - uspešan start u novi Olimpijski ciklus. u: FILA trenerski seminar, januar, Rim
Tumanjan, G.S. (1989) Metodologija razrade dugogodišnjih školskih programa za različite vidove sporta (na primeru sportske borbe). u: Teorija i praksa fizičke kulture, Moskva