Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 24  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 1, str. 175-205
Uvod u rešavanje pitanja Safavidskog nasleđa (1721-1723) - prema britanskim izvorima
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju

e-adresamarijakocich@gmail.com, dalibor.elezovic@pr.ac.rs
Projekat:
Modernizacija zapadnog Balkana (MPNTR - 177009)
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
Rad analizira prilike u Persiji tokom vladavine poslednjih vladara iz dinastije Safavida. Slabljenje Persije nastojala je da iskoristi Rusija i osvoji delove Kaspijskog regiona, a iste namere imalo je i Osmansko carstvo. Istraživanje je zasnovano na neobjavljenim britanskim izvorima, odnosno službenim izveštajima ambasadora Velike Britanije u Istanbulu Abrahama Stanjana. Ova arhivska građa vlasništvo je Nacionalnog arhiva u Londonu (The National Archives, London)i nalazi se u seriji State Papers, fondu 97 (Turkey), fascikli n°24. Uz to, izveštaji doprinose sveobuhvatnijem sagledavanju pitanja koja se odnose na trgovinsku razmenu Velike Britanije sa tim delom sveta. Osim diplomatskih arhivskih dokumenata, u istraživanju je kao izvor korišćena i ondašnja štampa (The Monthly Mercury), kao i rezultati savremene istoriografije, prvenstveno britanske i ruske.
Reference
Abdusalamov, B.M. (2012) Kumykskie feodal'nye vladenija v kavkazskoj politike Rossii: ot Peterburgskogo dogovora do Gjandžinskogo traktata (1723-1735 gg.). Armija i obščestvo, 3, 31; 76-82
Arı, B. (2004) Early Ottoman Diplomacy: Ad Hoc Period. u: Yurdusev A. Nuri [ur.] Ottoman Diplomacy. Conventional or Unconventional?, London: Springer Nature, 36-65
Çaycıoğlu, S.O. (2017) 18. Yüzyıl Başlarında Rusya'nın Kafkasya Siyaseti: I. Petro'nun İran Seferi. VAKANÜVİS - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi / International Journal of Historical, Researches, 2: 115-132
de Bonnac, J. (1894) Mémoire historique sur l'ambassade de France à Constantinople. Paris: E. Leroux
de Saint-Foix, G., Pincherle, M. (1934) Corelli. Revue de musicologie, 15(49): 42
Dvornik, F. (2001) Sloveni u evropskoj istoriji i civilizaciji. Beograd: Clio
Foltz, R. (2015) Iran in World History. Oxford: Oxford University Press
Gasanov, R.M. (2015) Kaspijskij pohod Petra I, 1722-1723 gg. Mahačkala: Ëpoha
Hanway, Ј. (1753) An Historical Account of the British Trade Over the Caspian Sea: With the Revolutions in Persia. London, Sold by Mr. Dodsley in Pall-Mall; vol. I-III
Kocić, M. (2014) Ahmed-paša Kalailikos viđen očima zapadnih savremenika: prilog biografiji osmanskog dostojanstvenika iz doba velike krize Osmanskog carstva. Historijska traganja, 99-118; 14
Kocić, M. (2016) Porta i Severna Evropa tokom poslednje faze Velikog severnog rata (1718-1721) kroz prizmu britanskih interesa. Beogradski istorijski glasnik, 87-102; 7
Kocić, M. (2018) Ranomoderna štampa kao relevantan istorijski izvor: primer izveštavanja Monthly Mercury-ja o prilikama u jugoistočnoj Evropi tokom 1691. godine. u: Deletić Z., Elezović D. [ur.] Metodološki izazovi istorijske nauke: Tematski zbornik međunarodnog značaja, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, str 209-220
Kocić, M. (2014) Diplomatija u službi kapitala: evropske nacije na osmanskom Levantu (XVI-XVIII vek). Beograd: Hesperiaedu - Filozofski fakultet
Kocić, М. (2014) Turska u međunarodnim odnosima 1688-1699: put u evropsku diplomatiju. Beograd: Hesperiaedu
Krusinski, Ј. The history of the late revolutions of Persia: taken from the memoirs of Father Krusinski, Procurator of the Jesuits at Ispahan. London: J. Pemberton, vol. I-II
Kulakov, O.V. (2009) Razvitie persidskogo napravlenija vo vnešnej politike Rossii v pervoj polovine XVIII veka. Vestnik SamGU, 25-30; 73
Kurukin, I.V., Kosedžik, H. (2013) Poisk 'dostojnoj satisfakci': persidskij pohod Petra I i posol'stvo Nišli Mehmeda-agi v Rossiju v 1722-1723. g. Istoričeskij vestnik, 4, 74-99
Lapidus, A.M. (2002) Sultanati i barutna carstva. Srednji istok. u: Espozito Dž.L. [ur.] Oksfordska istorija islama, Beograd: Clio, 363-416
MacLean, G., Matar, N., MacLean, G., Matar, N. (2011) Britain and the Islamic World, 1558-1713. Oxford: Oxford University Press, 1-12
Matthee, P.R. (1999) The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver. Cambridge: Cambridge University Press, 1600-1730
Matthee, R. (2004) Blinded by Power. Studia Iranica, 33(2): 179-220
Matthee, R. (2006) A Sugar Banquet for the Shah: Anglo-Dutch Competition at the Iranian Court of Šāh Sultān Husayn. Eurasian Studies, (r. 1694-1722): 5, 195-218
Matthee, R. (2009) Russian-Iranian Relations in the Mid-Seventeenth Century. u: The Tsars and the East: Gifts from Turkey and Iran in the Moscow Kremlin, Washington, DC: Smithsonian, 15-17
Matthee, R. (2012) Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan. New York: Tauris and Co. Ltd, 197-240
Matthee, R. (2012) Facing a Rude and Barbarous Neighbor: Iranian Perceptions of Russia and the Russians from the Safavids to the Qajar. u: Amanat Abbas, Vejdani Farzin [ur.] Iran Facing Others: Identity Boundaries in a Historical Perspective, Springer Nature
Mertayak, A. (2005) Nişli Mehmed Ağa'nın Rusya Sefâreti ve Sefâretnâmesi (1722-1723). Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, doktorska disertacija
Perry, J. R. (1971) The Last Ṣafavids, 1722-1773. Journal of Persian Studies, 9: 59
Roemer, H. R. (1986) The Safavid Period. u: Jackson Peter [ur.] The Cambridge History of Iran: Vol. 6: The Timurid and Safavid Period, Cambridge: Cambridge University Press
Savory, R. (2007) Iran Under the Safavids. Cambridge: Cambridge University Press
Steensgaard, N. (2009) The route through Quandahar: the significance of the overland trade from India to the West in the seventeenth century. u: Chaudhury Sushil, Morineau Michel, Chaudhury Sushil, Morineau Michel [ur.] Merchants, Companies and Trade. Europe and Asia in the Early Modern Era. Studies in Modern Capitalism, Cambridge: Cambridge University Press, 55-73
Unat, F.R. (1942/43) Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa'nın Moskova Sefâretnâmesi. Tarih Vesikaları Dergisi, cilit II, sayi 10, 284-299
Unat, F.R. (1943) Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa'nın Moskova Sefâretnâmesi. Tarih Vesikaları Dergisi, sayi 352-371; 11
Unat, F.R. (1943) Kapıcıbaşı Nişli Mehmet Ağa'nın Moskova Sefâretnâmesi. Tarih Vesikaları Dergisi, sayi 462-472; 12
Zajcev, I.V. (2004) Turki-osmany v Moskve XVIII v. Vostočnyj arhiv, 11-12, 40-45
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-19241
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka