Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
2018, br. 45, str. 291-313
Arbanaške pobune u Kosovskom vilajetu 1910. godine
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresavesna.zarkovic07@gmail.com, aleksandar.m.savic@f.b
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Osmansko carstvo; Kosovski vilajet; Arbanasi; arbanaške pobune; turska vojska
Sažetak
U radu se ukazuje na pokušaj novog, mladoturskog režima da uvede neke novine i izvrši naplatu zaostalih poreskih obaveza, koje su naišle na neodobravanje Arbanasa u Kosovskom vilajetu. Nastojanje turskih vlasti da sprovedu u delo svoje zamisli naišlo je na veliki otpor među arbanaškim stanovništvom, koji je tokom prve polovine 1910. godine kulminirao i pretvorio se u otvoreni sukob sa turskom vojskom. Pobune su se javljale sporadično i prenosile se iz jednog u drugi kraj. Takva situacija dovela je do pomeranja turske vojske iz drugih delova Osmanskog carstva i koncentraciju u krajevima zahvaćenih pobunom. Pasivno ponašanje turskih državnih organa i vojske odlagalo je rešavanje ovog problema. Tek kada se s turske strane odlučnije postupilo, došlo je ugušenja pobune. Odlučujuću ulogu u tim zbivanjima imao je Šefket Turgut paša, koji je naneo nekoliko važnih poraza pobunjenicima. Arbanaške pobune tokom prve polovine 1910. godine pokazale su svu slabost Osmanskog carstva, ali i spremnost velikih sila da se aktivno uključe u rešavanje ovog pitanja, gledajući pre svega svoje interese.
Reference
Aleksić-Pejković, L., Džambazovski, K. (2012) Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, knjiga IV, 1/I
Aleksić-Pejković, L., Džambazovski, K. (2012) Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, knjiga IV, 1/II
Bartl, P. (2001) Albanci od srednjeg veka do danas. Beograd: Clio
Bataković, D.T. (1989) Anarhija i genocid nad Srbima 1897-1912. u: Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji, Beograd: Srpska književna zadruga, 249-280
Dimon, P., Žoržon, F. (2002) Umiranje jednog carstva (1908-1923). u: Mantran Rober [ur.] Istorija Osmanskog carstva, Beograd: Clio, 631-695
Državen arhiv na Republika Makedonija (2005) Britanski dokumenti za istorijata na Makedonija (1886-1900). Skopje, tom V
Jagodić, M. (2009) Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu 1878-1912. Beograd: Zavod za udžbenike
Mikić, Đ. (1988) Društvene i ekonomske prilike kosovskih Srba u XIX i početkom XX veka. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Peruničić, B. (1988) Svedočanstvo o Kosovu 1901-1913. Beograd: Naučna knjiga
Petrović, M.F. (1995) Dokumenti o Raškoj oblasti 1900-1912. Beograd: Arhiv Srbije
Popović, J. (2007) Život Srba na Kosovu 1812-1912. Gračanica: Nikanor
Popović, V. (1928) Istočno pitanje - istoriski pregled borbe oko opstanka Osmanliske carevine u Levantu i na Balkanu. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Rakić, M. (1985) Konzulska pisma 1905-1911. Beograd: Prosveta
Shaw, S.J., Shaw, E.K. (1977) History of the Ottoman Empire and modern Turkey: Reform, revolution, and republic: The rise of modern Turkey, 1808-1975. Cambridge: Cambridge University Press, Volume II
Skendi, S. (1967) The Albanian national awakening 1878-1912. Princeton, NJ: Princeton University Press
Stanković, T.P. (1910) Putne beleške po Staroj Srbiji 1871-1898. Beograd: Književni fond Ilije M. Kolarca
Zafirović, S. (1988) Moje službovanje u srpskim školama u Staroj Srbiji u vreme poslednjih godina turske vladavine. u: Bataković Dušan T. [ur.] Savremenici o Kosovu i Metohiji 1852-1912 - izbor, predgovor i objašnjenja, Beograd: Srpska književna zadruga, 390-414
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1845291Z
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (1996)
Velike sile, Srbija i albansko pitanje
Bataković Dušan T.

Zb Filoz fak Priština (2020)
Isa Boljetinac i mladoturski režim
Zarković Vesna S.

Strani pravni život (2013)
Prerastanje albanskog secesionizma u antialbanski pokret
Jevtić Miroljub

prikaži sve [28]