Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2013, br. 23, str. 157-163
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/12/2013
doi: 10.5937/zeint23-4880
Neisporučena električna energija kao pokazatelj efekata automatizacije u mreži 10 kV PD ED Beograd
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: nada@ieent.org

Sažetak

Tema rada su efekti automatizacije u mreži 10 kV PD ED Beograd valorizovani kroz neisporučenu električnu energiju. Posmatrani su delovi mreže za koje je bilo moguće rekonstruisati događaje iz prošlosti. Proračuni neisporučene električne energije su vršeni za period pre implementacije recloser-a u sistem daljinskog upravljanja i u periodu probnog rada sistema. Značajno smanjenje vremena trajanja kvara, a time i neisporučene električne energije u automatizovanoj mreži ukazuje na povećanje nivoa pouzdanosti nakon implementacije sistema SCADA SN.

Ključne reči

Reference

*** Godišnji izveštaj o opterećenju elemenata mreže u toku zimskog perioda 2008/2009. godine. Beograd: PD Elektrodistribucija
Tanasković, M.R., Bojković, T., Perić, D. (2007) Distribucija električne energije. Beograd: Akademska misao
Vrcelj, N., Janjić, T., Minić, S., Ćupić, B., Ivković, S., Perić, J., Đorđević, D., Ivanov, A. (2013) Analiza postignutih efekata pilot projekta daljinskog upravljanja srednjenaponskom distributivnom mrežom PD ED Beograd. Beograd, Srbija: ETI Nikola Tesla, elaborat, februar
Vrcelj, N., Minić, S. (2008-2009) Jedna metoda za proračun neisporučene električne energije u distributivnim mrežama. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 19, str. 1-9