Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 54, br. 7-9, str. 601-623
Sprovođenje obaveze predugovornog informisanja korisnika usluge osiguranja u praksi osiguravajućih društava kod nas
aGenerali Osiguranje Srbija a.d.o. Beograd + Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
bGenerali Osiguranje Srbija a.d.o. Beograd
Sažetak
Autori u ovom članku obrađuju obavezu predugovornog informisanja potencijalnih korisnika usluge osiguranja od strane osiguravajućih društava, zasnovanu na odredbama Zakona o osiguranju. Pri tome nastoje da ukažu na potrebu za postavljanjem određenih rukovodnih principa u vezi s ispunjavanjem obaveze predugovornog informisanja a sve sa ciljem ostvarenja prethodno definisanih ciljeva odnosno svrhe predugovornog informisanja. Tako autori postavljaju tri osnovna principa predugovornog informisanja: 1) individualni pristup obavezi predugovornog informisanja; 2) sažeto, jasno i razumljivo informisanje; 3) blagovremeno informisanje. Centralni deo članka je posvećen pojedinačnim infor-macijama koje su osiguravajuća društva dužna da saopšte potencijalnom ugovaraču osiguranja pre zaključenja ugovora o osiguranju, s posebnim akcentom na praksu osiguravajućih društava kod nas u periodu nakon stupanja na snagu novog Zakona o osiguranju. Pored sadržine svake konkretne informacije koja se saopštava potencijalnom ugovaraču osiguranja i problemima koji se u praksi javljaju kod pojedinih, autori se bave i pitanjem dokazivanja ispunjenja ove obaveze od starne osiguravajućih društava.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka