Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:5
  • full-text downloads in 30 days:2
article: 2 from 153  
Back back to result list
Održivi razvoj
2019, vol. 1, iss. 1, pp. 43-51
article language: Serbian
document type: Professional Paper
published on: 05/05/2020
doi: 10.5937/OdrRaz1901043M
Creative Commons License 4.0
Poslovni subjekt kao osnova održivosti razvoja
(The title is not available in English)
aKnjigovodstvena agencija Arilje
bCriminology and Police Academy, Belgrade

e-mail: jmiletic993@gmail.com, jmiletic993@gmail.com

Abstract

(not available in English)
Preduzeće je osnovni privredni subjekt, koji se osniva radi sticanja dobiti. Ciljna funkcija osnivanja preduzeća je dobit (profit). Ovo karakteriše sve pravne forme preduzeća. Preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa svojstveno je da, pored ove ciljne funkcije, mogu imati i sekundarnu ciljnu funkciju. Ona se sastoji u zadovoljavanju potreba korisnika usluga iz obavljanja ove delatnosti. Nije isključeno da se preduzeća osnivaju radi uštede troškova svojim osnivačima, bez obzira što to Zakon o privrednim društvima izričito ne predviđa. U pitanju su: istraživanja tržišta, istraživanja nalazišta određenih rudnih sirovina, obavljanje određenih zajedničkih funkcija i slično.

Keywords

References

Becić, I.M., Antić, D. (2018) The Central bank of Vranje. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 9, br. 2, str. 109-121
Hrustić, H. (2018) Cultural pattern and the reached degree of democracy in Serbia. Kultura, br. 160, str. 132-148
Lazarević, J. (2017) Domain name as a function of identity and public relations of companies operating on the internet. CM: Communication and Media, vol. 12, br. 39, str. 83-98
Popović, S. (2018) Modeling a strategic top management in the importance of the management of the finance companies established for the establishment of fer value. Poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 2, str. 11-16
Pravdić, P., Kučinar, R. (2016) ABC model and the management of costs. Trendovi u poslovanju, vol. 4, br. 1, str. 17-24
Stevanović, N. (1998) Sistemi obračuna troškova - obračun troškova i učinaka proizvodnog preduzeća. Beograd, 3-6
Vidas-Bubanja, M., Bogetić, S., Bubanja, I. (2019) International standards: An important component of a successful digital transformation of the national economy. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), vol. 9, br. 1, str. 72-81