Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 70, br. 2, str. 533-549
Ročišta na daljinu u parničnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresabranka.babovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Pandemija; Videokonferencijska veza; Ročište na daljinu; Načelo neposrednosti; Načelo javnosti
Sažetak
U članku koji se bavi posledicama pandemije korona virusa na parnični postupak, autorka analizira institut ročišta na daljinu u Republici Srbiji. Najpre je dat kritički osvrt na važeći Zakon o parničnom postupku i njegove odredbe o izvođenju dokaza na daljinu, a zatim su analizirane mogućnosti za izmene i dopune u toj oblasti. Sagledano je nekoliko aspekata uređenja ročišta na daljinu da bi se formirali elementi buduće norme. Povodom pitanja usklađenost pravila postupka sa tehnološkim razvojem društva u stručnoj javnosti se javila sumnja da li je taj institut usklađen sa načelima parničnog postupka i pravom na pravično suđenje. Autorka je analizirala uporednopravna rešenja i praksu Evropskog suda za ljudska prava kako bi došla do zaključaka o usklađenosti ročišta na daljinu sa načelima parničnog postupka i pravom na pravično suđenje.
Reference
*** (2021) Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on online dispute resolution machanisms in civil and administrative court proceedings
Baumbach, A., Lauterbach, W., Albers, J., Hartmann, P. (2014) Zivilprozessordnung. München: C. H. Beck
Council of Europe (2020) Videoconference in court proceedings: Human rights standards. u: Regional online round table
Dika, M. (2008) O načelu neposrednosti u parničnom postupku de lege lata uz neke projekcije de lege ferenda. Zbornik PFZG, 58
Hau, W. (2020) Litigation in the time of Covid-19, Some observations from Germany. Septentrio Reports: Civil justice and Covid-19, (5): 29-31
Jakšić, A. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Jauering, O., Hess, B. (2011) Zivilprozessrecht. München: C. H. Beck
Klajn, I., Šipka, M. (2010) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Krstić, I., Tešović, O., Milovanović, I., Dakić, D. (2021) Suđenje na daljinu, pravni okvir i praksa. Beograd: Forum sudija Srbije
Neil, A. (2013) Andrews on Civil Process. Cambridge: Intersentia
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Rosenberg, L., Schwab, K.H., Gottwald, P. (2010) Zivilprozessrecht. München: C.H. Beck
Schack, H. (2019) Internationales Zivilverfahrensrecht. München: C. H. Beck
Sorabji, J. (2020) English and Welsh Courts in the Age of Covid-19. Septentrio report: Civil justice and Covid-19, No. 5
Susskind, R. (2013) Tomorrow's lawyers: An introduction to your future. Oxford University Press
Uzelac, A. (2020) Sudski postupak nakon korone - transformacija ili kapitulacija?. Suvremena trgovina, 4/45
World Bank (2021) Improving Commercial Justice in BiH in the face of COVID-19 crises: Phase II Analysis: Medium to Long-Term Strategies
Zöller, R.G. (2014) Zivilprozessordnung. Köln: Dr. Otto Schmidt
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_22207A
primljen: 03.02.2022.
prihvaćen: 27.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka