Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 9 od 217  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2019, vol. 53, br. 3, str. 803-832
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/04/2020
doi: 10.5937/zrpfns53-23048
Creative Commons License 4.0
Da li je teritorijalna autonomija Vojvodine deo ustavnog identiteta Republike Srbije
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresa: darko.simovic@kpu.edu.rs

Sažetak

Republika Srbija još uvek nema jasno definisan ustavni identitet. Jedno od delikatnih pitanja iz te sfere je i to da li je teritorijalna autonomija Vojvodine postala deo ustavnog identiteta Republike Srbije. Afirmativan odgovor bi mogao da se zasnuje na uverenju da je teritorijalna autonomija neprekidan oblik decentralizacije državne vlasti već vise od sedam decenija. Međutim, ukoliko se ima u vidu činjenica da se teritorijalna autonomija sve vreme menjala i kretala između ekstremnih modela, koji pri tom ne odgovaraju teorijskom pojmu teritorijalne autonomije, može se zaključiti da je Autonomna pokrajina Vojvodina postojan element ustavnog sistema Republike Srbije samo nominalno i to po formi, ali ne i po sadržini. Ujedno, postojeći model teritorijalne autonomije se osporava uz kritiku da je njen nivo nizak, a da su ustavna jemstva slaba i nedelotvorna. Takve reči jasno sugerišu da ustavni model teritorijalne autonomije još uvek nije dobio svoj konačan oblik. Imajući u vidu da je teritorijalna autonomija često bila dezintegrišući faktor, kao i da izuzev tradicije koja je takođe upitna, ne postoje drugi uverljivi razlozi za opstajanje Autonomne pokrajine Vojvodina, Republika Srbija treba da se okrene nekom drugom modelu teritorijalne decentralizacije državne vlasti.

Ključne reči

Reference

Antić, Č., ur. (2014) Dosije Autonomna pokrajina Vojvodina. Beograd
Benedikter, T. (2007) The world's working regional autonomies: An introduction and comparative analysis. London
Benedikter, T. (2009) The world's modern autonomy systems: Concepts and experiences of regional territorial autonomy. Bolzano: EURAC Research - Institute for Minority Rights
Bilkova, V. (2015) The use of force by the Russian Federation in Crimea. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1, 27-50
Calus, K. (2014) Gagauzia: Growing separatism in Moldova?. u: OSW Commentary, 129, 1-9
Christakis, T. (2015) Territorial integrity and fait accompli in the case of Crimea. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1, 75-100
Čavoški, K. (2009) Državnost Vojvodine i mogućnost secesije. u: Marković R. [ur.] Predlog statuta AP Vojvodine, Beograd, 81-86
Dimitrov, E. (1991) Koncept jugoslovenskog federalizma i autonomije i predstojeće ustavne promene. u: Jovičić M. [ur.] Aktuelni problemi ustava i ustavnih promena, Beograd, 97-122
Drakić, G. (2012) Sprovođenje agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca na području Vojvodine na primeru poseda srednje veličine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 271-283
Đere, Z.K. (2004) Skica promena etničkog sastava stanovništva na tlu današnje Vojvodine 1526-1910. godine. Istraživanja, br. 15, str. 105-123
Đorđević, J. (1982) Ustavno pravo. Beograd
Fira, A. (1995) Ustavno pravo Republike Srbije i Republike Crne Gore. Novi Sad
Ghai, Y., Woodman, S., ur. (2013) Practicing self-government: A comparative study of autonomous regions. Cambridge
Grlica, M., ur. (2009) Koliko se poznajemo - iz istorije nacionalnih zajednica u Vojvodini. Novi Sad
Jovanović, M. (2009) Statut AP Vojvodine - da li autonomija prelazi u federalizam. u: Marković R. [ur.] Predlog statuta AP Vojvodine, Beograd, 130-148
Jovanović, S. (1995) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd
Jovičić, M. (1991) Problemi ustavnog uređenja jugoslovenske federacije i oblika teritorijalne autonomije. u: Jovičić M. [ur.] Aktuelni problemi ustava i ustavnih promena, Beograd: SANU, 123-142
Jovičić, M. (2006) Savremeni federalizam. Beograd
Komšić, J. (2006) Vojvođanski identitet u tranziciji. u: Domonji P. [ur.] Vojvođanski identitet, Beograd, 44-67
Komšić, J. (2014) Principi konstitucionalizma i njihovo krivotvorenje u Srbiji - vojvođansko pitanje u svetlu odluka Ustavnog suda Republike Srbije 2013. godine. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 86, br. 9-10, str. 549-572
Korhec, T. (2017) Ustavna revizija i manjinska prava - u kojoj meri je reviziona vlast slobodna da menja posebna prava manjina u Ustavu Republike Srbije. u: Sarčević E; Simović D. [ur.] Reviziona vlast u Srbiji, Sarajevo, 115-142
Korhec, T., Beretka, K. (2018) Ustavnosudsko i zakonsko uobličavanje normativne nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 1, str. 90-116
Kostić, L. (2000) Ustavno pravo. Beograd
Krkljuš, L. (2010) Autonomija Vojvodine do 1918. godine - da li je postojala, kada i kakva?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 2, str. 5-35
Kutlešić, V. (2010) Federalizam u drugoj Jugoslaviji. u: Fira A; Marković R. [ur.] Dva veka srpske ustavnosti, Beograd, 349-366
Kutlešić, V. (1986) Raspodela nadležnosti između federacije i federalnih jedinica u razvitku jugoslovenskog federalizma. Beograd: Naučna knjiga
Marković, R. (2015) Ustavno pravo. Beograd
Marković, R. (1982) Ustavno pravo. Beograd
Marković, R. (2009) Osvrt na koncepciju i sadržinu Predloga statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine. u: Marković Ratko [ur.] Predlog Statuta AP Vojvodine, Beograd, 69-80
Marković, S., Gavrilović, D. (2013) Vojvođanski pokret između jedinstvene stranačke platforme i stranačkih interesa. Istraživanja, 24: 427-444
Marxsen, C. (2014) The Crimea crisis: An international law perspective. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2, 367-391
Mijatović, B. (2013) Vojvodina i neposredni porezi oko 1925 - da li je bilo pljačke?. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 144, str. 429-449
Milkov, D. (2003) O regionalizaciji Srbije. u: Vučić O; Čavoški K. [ur.] Ustavne promene, Beograd, 298-307
Mitrović, M. (2003) Legitimitet političkih aktera i neka otvorena pitanja ustavne reforme u Srbiji. u: Vučić O; Čavoški K. [ur.] Ustavne promene, Beograd, 105-122
Orlović, S. (2018) Ustavno pravo. Novi Sad
Orlović, S.P. (2014) Najviši pravni akti u autonomiji Vojvodine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 257-287
Pajvančić, M. (2014) Autonomne pokrajine - evropski standardi i ustavna rešenja. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 86, br. 9-10, str. 593-609
Pavlović, M. (2012) Jugoslovenska kraljevina prva evropska regionalna država. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 141, str. 503-521
Pavlović, M. (2003) Pravnoistorijski i uporednopravni pogled na ustavne promene. u: Vučić O; Čavoški K. [ur.] Ustavne promene, Beograd, 23-46
Pejin, J. (2003) O autonomiji Vojvodine. u: Vučić O; Čavoški K. [ur.] Ustavne promene, Beograd, 315-328
Schlegel, S. (2018) How could the Gagauz achieve autonomy and what has it achieved for them?: A comparison among neighbors on the Moldova-Ukrainian border. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 1: 1-23
Simović, D., Petrov, V. (2018) Ustavno pravo. Beograd
Simović, D. (2017) Ustavna rigidnost i aporije revizione vlasti u Republici Srbiji. u: Šarčević E; Simović D. [ur.] Reviziona vlast u Srbiji - proceduralni aspekti ustavnih promena, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo, 63-90
Simović, D. (2013) Ustavnosudsko uobličavanje teritorijalne autonomije Vojvodine. Nauka, bezbednost, policija, vol. 18, br. 3, str. 53-69
Smodlaka, J. (1920) Nacrt Jugoslovenskog ustava. Zagreb
Stanković, M. (2018) Pravo lokalne samouprave. Beograd
Stepanov, R. (2015) Vojvodina - od Trianona 1920. do Ustava Srbije 2006. godine. Politikon, br. 10, str. 9-36
Stepanov, R. (2014) Ustavni i politički triptih Vojvodine. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 86, br. 9-10, str. 573-592
Stojanović, R. (2003) Decentralizacija Srbije. u: Vučić O; Cavoški K. [ur.] Ustavne promene, Beograd, 308-314
Tomić, M. (2016) Pravno uređenje Dunavske banovine i koncepti državnopravnog statusa Vojvodine 1929-1941. Beograd: Pravni fakultet, Doktorska disertacija