Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 52  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
2016, vol. 14, br. 3, str. 301-310
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
doi:10.2298/FUACE1603301G


Preludium za poboljšanje uslova života Roma u Srbiji - prilog za kontekstualizaciju i prilagođavanje paradigmi kulturnih politika
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresa: mdelevic@gmail.com

Sažetak

Rad predstavlja suočavanje institucionalnog prostora dominantne društvene etike sa subjektivnim prostorom konkretnog korisnika u prilog proučavanju i razumevanju situacije socijalno ugroženih Roma. Na nivou institucionalnih namera rad uporedno predstavlja opšte teorijske preporuke za naseljavanje deprivilegovanih društvenih grupa u cilju realizacije društvene i sistemske integracije. Na nivou planerskih strategija, kroz istraživanje proživljenog iskustva Roma u Beogradu, rad diskutuje romski život u okviru zajednice kroz aspekte na koje se odnose nacrti republičkih strategija i akcionih planova: obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i očuvanje kulturnih karakteristika. Isprepletani rezultati na svim nivoima istraživanja ukazuju da je život u okviru zajednice romskog naselja objektivan resurs za profilisanje modela romskog stanovanja kao podrške opštoj društvenoj integraciji sugerišući smer prilagođavanja aktuelnih teorijskih preporuka za reorganizacije društvenih života.

Ključne reči

Romi; neformalna naselja; stanovanje; obrazovanje; zapošljavanje; očuvanje kulturnih karakteristika