Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17
članak: 2 od 1451  
Back povratak na rezultate
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2019, vol. 23, br. 1, str. 27-31
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/jpea1901027L


Analiza i predviđanje kretanja proizvodnje jabuke u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: lmirjana@polj.uns.ac.rs

Projekat

Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)
This paper is part of the research project 114-451-2601/2016-3: Analysis of production and economic results of business entities in the agriculture and food industry of the AP Vojvodina, financed by the Provincial Secretariat for Science and Technological Development

Sažetak

U radu su analizirane kvantitativne promene u kapacitetima i ostvarenoj proizvodnji jabuke u Srbiji, u periodu 1980-2016. godine. Na osnovu analize, predviđanja i poređenja date su ocene stanja i perspektive razvoja proizvodnje jabuke u Srbiji. Analiza proizvodnih parametara jabuke u posmatranom periodu izvedena je na osnovu deskriptivne statistike, dok su za predviđanje korišćeni ARIMA modeli. U proseku za analizirani period (1980-2016) ukupan broj rodnih stabala jabuke u Srbiji je iznosio 16 miliona i ispoljava tendenciju povećanja (stopa promene 2,20%). Slična tendencija kretanja ukupnih rodnih stabala jabuke je uočena i u kraćim vremenskim periodima, s napomenom, da je intenzitet povećanja rodnih stabala najizraženiji u periodu 2005-2016. godine (stopa promene 1,58%).Učešće jabuke u ukupnim rodnim stablima u Srbiji se povećava sa 13,7% u 1980. godini, na 30,2% u poslednjoj analiziranoj godini. U ispitivanom periodu, ukupna proizvodnja jabuke iznosila je 247.753 tone sa tendencijom povećanja po prosečnoj godišnjoj stopi promene od 1,20%. Posmatrano po kraćim vremenskim periodima, proizvodnju jabuke u Srbiji karakteriše nešto veća varijabilnost i razlićite tendencije u pojedinim periodima. Učešće jabuke u ukupnoj proizvodnji voća u Srbiji se povećava sa 20,3% u 1980. godini, na 28,5% u poslednjoj analiziranoj godini. Predviđene vrednosti pokazuju da će se tendencija povećanja posmatranih pojava iz analiziranog perioda nastaviti i u periodu predviđanja. Na kraju predikcionog perioda, ukupan broj rodnih stabala biće na nivou od oko 25 miliona, a očekivana proizvodnja jabuke oko 340.000 tona.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Awal, M. A., Siddique, M.A.B. (2011). Rice Production in Bangladesh Employing by ARIMA Model. Bangladesh Journal of Agricultural Research, Vol. 36 (1), 51-62.
Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. (2013). Time Series Analysis, Forecasting and Control. John Wiley & Sons, New York
Falak, S., Eatzaz, A. (2008). Forecasting Wheat Production in Pakistan. The Lahore Journal of Economics, Vol. 13 (1), 57-85.
Hamjah, M. A. (2014). Forecasting Major Fruit Crops Productions in Bangladesh Using Box-Jenkins ARIMA Model. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 5 (7), 96-107.
Keserović, Z., Gvozdenović, D., Magazin, N., Milić, B. (2007). Integral Production of Fruits. Journal Economics of Agriculture, Vol. 54 (2), 149-160.
Keserović, Z., Magazin, N. (2014). Fruit growing in Serbia - State and Prospects. Closing Conference, Utilisation of the Census of Agriculture 2012 data in analysing status of agriculture and agricultural policy making in the Republic of Serbia, 192-228.
Lukač Bulatović, Mirjana (2014). Ekonomska efikasnost proizvodnje i prerade voća. Monografija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Milić, D., Lukač Bulatović, Mirjana, Kukić, Đ. (2005). Assessing the Economic Efficiency of Building Plantation Apple Fruits. Journal on Processing and Energy in Agriculture, Vol. 9 (5), 118-120.
Novković, N., Nikolić Djorić, Emilija, Šomođi, Š., Aleksić, Lj., Rodić, Vesna (1992): Predviđanje kretanja osnovnih elemenata proizvodnje kukuruza u Vojvodini. Agroekonomika, Vol. 21 (22), 48-63.
Novković, N. (2003): Planiranje i projektovanje u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Novković, N., Mutavdžič, Beba, Radojević, V. (2006): Changes in Animal Production in Vojvodina, at the Beginning of XXI Centuries. Journal of Agricultural Sciences 'Contemporary Agriculture', Vol. 55 (1-2), 14-20.
Novković, N., Mutavdžič, Beba, Šomođi, Š. (2010): Models for Forecasting in Vegetable Production. Scientific Journal 'School of Business', Vol. 7 (3), 41-49.
Rahman, N. M. F. (2010). Forecasting of boro rice production in Bangladesh: An ARIMA approach. Journal of Bangladesh Agricultural University, Vol. 8 (1), 103-112.
Sharma, A., Belwal, O., Sharma, S. K., Sharma, S. (2014). Forecasting area and production of apple in Himachal Pradesh using ARIMA model. International Journal of Farm Sciences, Vol. 4, (4), 212-224.
Suleman, N., Sarprong, S. (2012). Forecasting Milled Rice Production in Ghana Using Box-Jenkins Approach. International Journal of Agricultural Management & Development, Vol. 2 (2), 79-84.