Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 1416  
Back povratak na rezultate
Kultura
2019, br. 162, str. 166-197
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/kultura1962166M


Diesel power - hip-hop u Srbiji od zadovoljstva povlašćenih do masovne omladinske kulture
Univerzitet u Gracu, Zentrum für Südosteuropastudien, Grac, Austrija

Sažetak

Najraniji proizvodi hip-hop kulture su došli do Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u prvoj polovini 1980-ih, u isto vreme kada pristižu i u Zapadnu Evropu. Pa ipak, hip-hop, shvaćen kao zaokruženi životni stil, etablirao se kao zasebna potkultura unutar uskog sloja urbane srednjeklasne omladine tek ranih 90-ih uz pomoć satelitske televizije, stranih magazina i piratskih kaseta. Nekih petnaest godina kasnije hip-hop je postao jedna od najrasprostranjenijih omladinskih kultura u Srbiji. Cilj ovog članka jeste da istraži ovu evoluciju pokazujući na koji način su sve širi krugovi omladine iz različitih društvenih slojeva usvajali hip-hop, istovremeno nadograđujući nova, lokalna značenja na uvezenu kulturu. Članak argumentiše u korist teze da je širenje hip-hopa omogućeno prihvatanjem šarenolikog lokalnog nasleđa turbo-folka, fank uticaja u popularnoj muzici i urbane romske kulture. Repersko oponašanje stila oblačenja, slenga i stava dizelaša - potkulture mladih iz ranih 1990-ih koja je promovisala kriminalni životni stil - predstavljeno je kao primer.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Ambrozić, D. (1994) Crna kiša će pasti, Ritam, Vol. V, br. 4, Beograd: Izdavačka zadruga "Ritam", str. 48-49
Archer, R. et al. (eds.) (2016) Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, Farnham: Ashgate
Chang, J. (2005) Can t Stop Won' t Stop: A History o f the Hip-Hop Generation, New York: St. Martin's Press
Chang, J. (2009) Ne može da stane, neće da stane -jedna istorija hiphop generacije (preveli Zoran Lojanica i Predrag Vukčević), Beograd: Red Box
Čikara, A et al. (1989) Betmen, Fantom, Mandrak... Koja! (Po drugi put) -intervju sa Dušanom Kojićem Kojom, Ritam, Vol. I, br. 5, str. 18 21
Dimitrijević, B. Globalni turbo-folk, 20. jun 2002., 15. mart 2019., http://www.nin.co.rs/2002-06/20/23770.html
Đurković, M. (2002) Diktatura, nacija, globalizacija, Beograd: Institut za evropske studije
Đurković, M. (2004) Ideološki i politički sukobi oko popularne muzike u Srbiji, Filozofija i društvo 25, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, str. 271-284
Gordy, E. (1999) The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives, Pennsylvania: Penn State University Press
Hobsbawm, E. (2000) Bandits, London: Weidenfeld & Nicolson
Marlow, C. (1984) Brejkdensing, preveo Branko Gavrić, Beograd: Nezavisno izdanje Branka Gavrića
Matić, Đ. i Đogani H. Leksikon YU mitologije, priredili Andrić, I. i dr. (2005), Beograd: Rende, str. 117-122
Musić, G. and Vukčević, P. Diesel Power: Serbian Hip Hop from the Pleasure of the Privileged to Mass Youth Culture, in: Hip Hop at Europe s Edge: Music, Agency and Social Change, eds. Miszcynski, M. and Helbig, A. (2017), Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 85 108
Osumare, H. (2001) Beat Streets in the Global Hood: Connective Marginalities of the Hip Hop Globe, Journal of American and Comparative Cultures 24 (1 2), Bowling Green, OH: American Culture Association, Bowling Green State University, pp. 171 181
Quinn, E. (2005) Nuthin 'But a G Thang: The Culture and Commerce of Gangsta Rap, New York: Columbia University Press
Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam: Amerikanizacija popularne kulture šezdesetih godina X X veka, Beograd: Službeni glasnik
Vukčević, P. Mlad (i zdrav) kao rap: I brate, brate, brate -jedna tradicija srpskog hip-hopa (2), 3. januar 2009., 15. mart 2019., http:// www.popboks.com/article/7021
Vukčević, P. Sa ove strane soula -intervju sa Zoranom Simjanovićem, 14. jun 2010., 15. mart 2019., http://www.popboks.com/article/8105
Vukčević, P. Lični razgovor sa Ivanom Ivanovićem Juiceom, 20. decembar 2012
Vukčević, P. Lični razgovor sa Predragom Radisavljevićem, 25. februar 2013.