Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 1440  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2019, vol. 57, br. 4-6, str. 187-206
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Komparativni prikaz kaznene odgovornosti pravnih osoba u Hrvatskoj i Srbiji
aSveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Katedra za Kazneno pravo, Zagreb, Hrvatska
bUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Pravni fakultet, Vranje

e-adresa: vanda.bozic@pravo.hr, strahinja.miljkovic@pr.ac.rs

Sažetak

Autori su u radu napravili analizu i dali komparativni i povijesni prikaz razvoja kaznene odgovornosti pravnih osoba u zakonodavstvu Hrvatske i Srbije, čime je napušteno načelo societas delinquere non potest. Kaznena odgovornost pravnih osoba uvedena je u Hrvatskoj Zakonom o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela donesenim 2004. godine, dok je u Srbiji, četiri godine poslije, uvedena Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Svrha kažnjavanja pravne osobe ne može se postići samo kažnjavanjem odgovorne osobe u pravnoj osobi, stoga inkriminacija odgovornosti pravne osobe za kaznena djela gospodarskog kriminaliteta itekako pronalazi svoje opravdanje. Ukazano je na međunarodne dokumente, naročito na Preporuku br. R(88), kojima se nalaže državama potpisnicama da u svoje nacionalno zakonodavstvo inkriminiraju odgovornost pravnih osoba za kaznena djela. U radu je istraženo stanje u odnosu na prijavljene, optužene i osuđene pravne osobe za kaznena djela u posljednjih pet godina te su prikazana i kaznena djela pravnih osoba prema pojedinim vrstama kaznenih djela i samoj strukturi prijavljenog kriminaliteta. Autori zaključuju da navedeni zakoni predstavljaju značajan iskorak u propisivanju kaznenopravne odgovornosti pravnih osoba za njihovo djelovanje na tržištu rada. Na kraju, u skladu s postojećim zakonskim rješenjima i analizom stanja u sudskoj praksi, navest će moguće prijedloge de lege ferenda.

Ključne reči

kaznena odgovornost pravnih osoba; gospodarski kriminalitet; Hrvatska; Srbija; criminal responsibility of legal persons; economic crime; Croatia; Serbia