Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:66
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 347  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2019, vol. 16, br. 2, str. 21-38
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/MegRev1902021M

Creative Commons License 4.0
Ekonomski i socio-kulturni efekti razvoja turizma u turističkim destinacijama
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

e-adresa: snezana.milicevic@kg.ac.rs, trisici@hotmail.com

Sažetak

Privredni razvoj, uticaji turizma na ekonomiju i monetarnu politiku, razvoj destinacija poput planinskih, primorskih, gradskih i ruralnih, uticaji na domicilno stanovništvo i učesnike kretanja, predstavljaju stalnu temu u debatama širokih globalnih ekonomskih i demografskih naučnih struktura. Često se kao faktor revitalizacije određenih regija navodi turizam. Njegov bi razvoj u ovim područjima popravio lošije ekonomske prilike. Isto tako i etno-socijalne vrednosti, koje daju autentičnost određenom području, jačanjem kroz turizam, podigle bi imidž destinacije na najviše instance. To bi doprinelo i privrednom uravnoteženju jer bi upravo prostori koji nisu turistički valorizovani dobili šansu da se uključe u važne turističke potencijale. Stoga se sa pravom turizmu prepisuje moć da pospeši društveno-ekonomski i demografski razvoj zemlje, i nije čudo da se o turizmu govori kao o razvojnom potencijalu.

Ključne reči

turizam; ekonomski uticaji; socio-kulturni efekti; turistički razvoj; turistička destinacija

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bull, A. (1994): The tourism industry and its product, Pitman Publishing, Melbourne
Cooper, C., Hall, C. M. (2008): Contemporary Tourism: An International Approach, Elsevier, New York
Doxey, G. V. (1975): "A causation theory of visitor-resident irritants: methodology and research inference". TTRA Conference, 195-198, San Diego, California
Fennell, D. A. (2015): Ecotourism, Routledge, London & New York
Hall, C. M., Page, S. J. (2006): The Geography of Tourism and Recreation, Environment Place and Space, Taylor & Francis Group, London & New York
Holloway, J. C., Humphreys, C., Davidson, R. (2009): The Business of Tourism, Pearson Education, Harlow
Mason, P. (2003): Tourism Impacts Planning and Management, Butterworth-Heinemann, Oxford
Milićević, S. (2016): Inovativnost u funkciji rasta i razvoja turističke industrije na turističkom tržištu, Megatrend revija, 13(1), 147-158
Milićević, S., Štetić, S. (2017): Menadžment u turizmu, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Page, S. J. (2009): Tourism Management, Managing for Change, Butterworth-Heinemann, Oxford
Rutty, M., et al. (2015): "The global effects and impacts of tourism", 36-63, in: Hall, C. M., Gössling, S., Scott, D: The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability, Routledge, Taylor & Francis Group, London & New York
Swarbrooke, J. (1999): Sustainable Tourism Management, CABI Publishing, Sheffield
Theobald, W. F. (2005): Global Tourism, Butterworth-Heinemann, Burlington
Trišić. I., Gajić, B. (2013): "Turizam i ljudski resursi", Hotelplan 2013, The fifth international biennial congress, Contemporary trends in the hospitality industry, 543-550
Unković, S., Zečević, B. (2009): Ekonomika turizma, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd
UNWTO, (2018): Annual Report 2017, world tourism Organization, Madrid
UNWTO (2018): World Tourism Barometer, Vol 16, Issue 3, June 2018, World Tourism Organization, Madrid
UNWTO (2017): World Tourism Highlights 2017 Edition, World Tourism Organization, Madrid
Vellas, F. (2011): The Indirect Impact of Tourism: An Economic analysis, T20 Tourism Ministers, Paris
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, Š. (2012): Destinacijski koncept razvoja turizma, monografija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Walker, R. J. (2013): Introduction to Hospitality Management, 4th edition, Pearson Education, Inc., New York
Wearing, S. & Neil, J. (2009): Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities?, Butterworth-Heinemann, Oxford
Weaver, D. (2006): Sustainable tourism: Theory and Practice, Butterworth-Heinemann, Oxford
Weaver, D., Lawton, L. (2014): Tourism Management, John Wiley & Sons, Sidney
WEF (2017), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, Paving the way for a more sustainable and inclusive future, World Economic Forum, Geneva
WTTC, (2017): Travel & Tourism Economic Impact 2017, World, World Travel & Tourism Council, London
WTTC, (2017): Travel & Tourism, Global Economic Impact & Issues 2017, World travel & tourism Council, London