Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 370  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo
2019, br. 48-1, str. 57-67
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 30/08/2019
doi: 10.5937/ZbDght1901057I
Creative Commons License 4.0
Enhancing tourism offer in the Tisza valley through tourism animation
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresa: ivkova@gmail.com

Projekat

This research is part of the project INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary - Serbia: Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia (WATERTOUR; HUSRB/1602/31/0204)
This research is part of the project no. 114-451-2465/2018-02 (Funded by Provincial Secretariat for Higher Education and Science, Autonomous Province of Vojvodina, Republic of Serbia)

Sažetak

(ne postoji na srpskom)
The wealth of natural and cultural resources makes the Municipality Žabalj convenient place to stay for tourists. Current tourism offer isn't at a satisfactory level. It should be developed in several ways, one of the ways is a tourist animation. Tourist animation implies active participation of tourist in various forms of tourism. Sports and recreational tourism, rural tourism, cultural tourism, hunting and fishing tourism are just some of the forms of tourism where it is possible to apply a tourist animation in the area of the Municipality of Zabalj.

Ključne reči

municipality Zabalj; tourism; tourist animation; river Tisza; sports and recreational activities

Reference

Ahmetović-Tomka, D. (1996) Turistički potencijali Jegričke. u: Monografija Jegričke, Novi Sad: Edicija Tija voda
Bukurov, B. (1983) Opština Žabalj. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu-Institut za geografiju
Cvetković, B., Kalenjuk, B., Tešanović, D., Babić, M. (2016) Gastronomske potrebe savremenih turista kao problem turističkog tržišta. Zbornik radova Departmana za geografiju turizam i hotelijerstvo, 45-2, 117-131
Grupa autora (2008) Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Prirodno-matematički fakultet-Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Ignjatić, N. (2009) Turistička valorizacija pravoslavne crkve u Čurugu. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu-Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Diplomski rad
Ivkov, D.A. (2012) Turistička Animacija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Prirodno-matematički fakultet-Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Ponjiger, I., Lulić, D., Kovačević, M., Marković, V., Matejević, M. (2015) Uticaj lovnog turizma na transformaciju prostora. Zbornik radova Departmana za geografiju turizam i hotelijerstvo, 96-114
Vuksanović, N., Pivac, T., Dragin, A. (2013) Savremeni trendovi u nautičkom turizmu na primeru rečnih kompanija za krstarenje u Evropi. Zbornik radova Departmana za geografiju turizam i hotelijerstvo, 42: 125-141