Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 42  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2019, vol. 53, br. 2, str. 545-554
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 19/02/2020
doi: 10.5937/zrpfns53-21718
Creative Commons License 4.0
Osvrt na raspravu o potrebi reforme Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresa: sganic@np.ac.rs

Sažetak

Osnivanjem Ujedinjenih nacija, čovečanstvo je doživelo civilizacijski pomak i po prvi put u istoriji, učinjen je ozbiljan korak u pokušajima da se organizovanjem na planetarnom nivou, spreče ratovi i uspostavi trajan mir i bezbednost u svetu. Ratovi međutim nisu sprečeni, a Ujedinjene nacije pokazale su svoju nemoć da reaguju, čak i u onim situacijama u kojima je došlo do stradanja neprihvatljivih razmera, i to na raznim meridijanima naše planete. U situacijama u kojima se očekivala promptna reakcija, ova organizacija ostajala je nema, a njena aktivnost svela se na donošenje rezolucija i dokumenata kojima se nisu mogli postići željeni efekti. Razlog tome u najvećem broju slučajeva bila je činjenica protivljenja neke od stalnih članica Saveta bezbednosti korišćenjem prava veta. Na taj se način, Savet bezbednosti umesto tela koje je trebalo da obezbedi svetski mir i sigurnost, polako pretvorilo i poprište sukoba interesa velikih sila. Tako se je vremenom shvatilo, da ovaj organ UN-a, ne samo da ne doprinosi uspostavljanju mira i bezbednosti u svetu, što je trebala biti njegova primarna uloga, već naprotiv, postaje nemi posmatrač globalne nesigurnosti, ratova i stradanja kojima i danas svedočimo. Iz tog razloga, ali i iz razloga suštinskih promena koje je međunarodna zajednica pretrpela od momenta osnivanja UN-a pa do današnjih dana, sve je veći broj zemalja koje smatraju da ovo telo mora doživeti korenitu reformu. U ovom radu, pokušali smo da ukažemo na neke od ključnih kritika koje su upućene na račun rada ovog organa, te predloga u vezi sa tim, na koji način bi on u budućnosti trebao biti organizovan.

Ključne reči

Ujedinjene nacije; Reforma Saveta bezbednosti; mir i bezbednost u svetu; pravo veta

Reference

*** (1998) Security Council Resolution 1176 'Measuers against UNITA in Angola'. 24.06.1998
*** (2005) United for consensus draft res. U.N. Doc. A/59/L.68 od 21. Jula 2005; https://www.auswaertigesamt.de/blob/231614/9d4e7fc050f08852ebe373cb7e6ed006/draft-resolution-uniting-forconsensus-data.pdf
*** Strengthening of the United Nations: an agenda for further change. Report of the Secretary General, A/57/387; https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/0909change.pdf, pristup na dan: 08.09.2019
*** (1950) General Assembly resolution 377 (v) 'Uniting for Peace'. 03.11.1950; https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/55C2B84DA9E0052B05256554005726C6
Ancona, F., Piergallini, E. (2019) The reform of the Security Council,change the world, model United Nations Barcelona. http://www.cwmun.org/wp-content/uploads/2018/12/BGG-Security-Council-B-Reform-of-the-securitycouncil.pdf
Avramov, S. (1984/1985) Ujedinjene nacije 1945-1985. Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu, 5-11
Bianchi, A. (2006) Assessing the effectiveness of the UN security council's anti-terrorism measures: The quest for legitimacy and cohesion. European Journal of International Law, 17(5), 881-919
Cox, B. (2009) United Nations Security Council reform: Collected proposals and possible consequences. South Carolina Journal of International Law and Business, ol. 6, Iss. 1, Article 4, 89-128
Dallas, F.E. (2018) The security council's sine qua non:the veto power. Rutgers School of Arts and Sciences, Rutgers University, https://polisci.rutgers.edu/news-publications/occasional-paper-series/346occasional-paper-8-florence-emmanuela-emmy-dallas/file, na dan 01.09.2019
Davutoglu, A. (2014) Strategijska dubina. Beograd: Službeni glasnik
Deutsche Welle Germany sets sights on permanent UN seat. https://www.dw.com/en/germany-sets-sights-on-permanent-unseat/a-1336552
Falchi, R. (2006) Germany, Italy and the reform of the UN Security Council. Lund University
Ferreira, C.E.R. (2012) Brazilas a non-permanent member of the UN Security Council during the 2010-2011 term. Freidrich Ebert Stiftung
Ferreira, C.E.R. (2012) Brazil as a non-permanent member of the UN Security Council during the 2010-2011 term. Freidrich Ebert Stiftung
France 24 (2018) Germany calls for France to give its UN Security Council seat to the EU. https://www.france24.com/en/20181128paris-france-german-proposal-un-eu-macron-merkel-security-council-nations
Gunter, M.M. (1978) Recent proposals in the United Nations to amend the charter. Case Western Reserve Journal of International Law, 10(3), 763-783
Hildebrand, R.C. (1990) Dumbarton Oaks: The University of North Carolina Press
Kreća, M. (2012) Međunarodno javno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Middle East Monitor Turkey minister: UNSC should have permanent Muslim member. https://www.middleeastmonitor.com/20181004-turkish-parliament-speaker-says-security-council-should-have-permanentmuslim-member
Presidency of the Republic of Turkey The UNSC has taken such a form, only serving the interests of its 5 permanent members, but standing idle to the oppressions. https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/98750/-the-unsc-has-taken-such-a-form-only-servingthe-interests-of-its-5-permanent-members-but-standing-idle-to-the-oppressions
Rakić, B. (2009) Ostvarivanje mira preko međunarodnog organizovanja i integrisanja država. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Reisman, M. (1993) The Constitutional in the United Nations. American Journal of International Law, 84/93, 83-100
Ristivojević, B. (2011) Uticaj vrednosnih sadržaja kulture na razvoj i uobličavanje međunarodnog krivičnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 443-468
Ronzitti, N. (2010) The reform of the UN Security Council. Instituto Affari Internazionali, Documenti IAI 10/13, http://www.iai.it/sites/default/files/iai1013.pdf
Rudaw Turkey's president argues for larger UN Security Council. http://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/05102018
The Economic Times India, Germany, Brazil, Japan 'absolutety needed' at UNSC as permanent members: France. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-germany-brazil-japan-absolutely-needed-at-unsc-as-permanentmembers-france/articleshow/69211253.cms
UN GA (2004) High level panel on threats, challenges and change, a more secured world: Our shared responsibility. 256, U.N. Doc. A/59/565 (Dec. 2, 2004); http://www.un.org/secureworld/report.pdf
Vučić, M. (2018) Upotreba sile u međunarodnim odnosima. u: Novičić Žaklina [ur.] Upotreba sile u međunarodnim odnosima, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 276-293
Wouters, J., Ruys, T. (2005) Security Council reform: A new veto for a new century. Brussels: Royal Institute for International Relations