Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 42  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2018, vol. 17, br. 33, str. 3-15
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/12/2018
doi: 10.19090/cit.2018.33.3-15
Kultura i Agenda održivog razvoja 2030
Institut za kreativno preduzetništvo i inovacije, Beograd

e-adresa: info@kreativnaekonomija.com

Sažetak

Interesovanje teoretičara i praktičara za odnos kulture i održivog razvoja aktuelan je u poslednjih nekoliko godina, naročito od kraja 2015. godine, kada su Ujedinjene nacije usvojile Agendu održivog razvoja do 2030. Njome se programiraju globalni ciljevi razvoja i preispituju izazovi koji stoje na putu unapređenja razvojnih procesa. Ovaj rad bavi se ulogom kulture u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. U uvodnim razmatranjima, daje se okvir za analizu kulture i održivog razvoja. Drugi deo rada posvećen je retrospektivi aktivnosti Ujedinjenih nacija u polju kulture. Poslednji deo rada analizira ulogu biblioteka u ostvarivanju Agende održivog razvoja 2030.

Ključne reči