Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 42  
Back povratak na rezultate
Crimen (Beograd)
2018, vol. 9, br. 2, str. 197-223
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/03/2019
Creative Commons License 4.0
Međunarodni izvori prava izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima - dokumenti ujedinjenih nacija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: ignjat@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Ujedinjene nacije razvile su poslednjih decenija živu legislativnu aktivnost u nameri da usmere i postave standarde u izvršenju krivičnih sankcija prema maloletnicima. U radu je ukazano na odredbe kako onih od tih instrumenata čije odredbe se u celini primenjuju na izvršenje krivičnih sankcija prema ovoj kategoriji lica ('primarni izvori'), kao i onih koji samo uzgred dodiruju ovu problematiku ('sekundarni izvori') Kao sekundarni izvori navedeni su Konvencija o prvima deteta, Standardna minimalna pravila za maloletničko pravosuđe, Smernice UN za prevenciju maloletničke delinkvencije, Svetski akcioni program za mlade u XXI veku i Standardna minimalna pravila o postupanju sa zatvorenicima (Nelson Mandela pravila); primarni izvori su Pravila UN o zaštiti maloletnika lišenih slobode i Standardna minimalna pravila UN za mere alternativne institucionalnom tretmanu. Njihovim donošenjem, Svetska organizacija snažno je uticala na razvoj onoga što bismo mogli nazvati 'Krivično izvršno pravo za maloletnike'.

Ključne reči