Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 3, str. 291-315
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 25/10/2018
doi: 10.5937/AnaliPFB1803291A
Creative Commons License 4.0
Odnos ujedinjenih nacija i Evropske unije - multilateralni pragmatizam u očuvanju mira i bezbednosti
Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji

e-adresa: vladimir.ateljevic@gmail.com

Sažetak

Davno naučene lekcije o Evropskoj uniji (EU) govore da to nije organizacija čvrste moći (hard power). Ta činjenica ni po čemu ne umanjuje vrednost ni značaj njenog postojanja. Štaviše, dvadeset osam država članica u najvećem broju oblasti delovanja vide EU kao najbolji format da se zajedničkom akcijom uradi više i delotvornije nego pojedinačnim naporima članica. Pojednostavljeno govoreći, za svoje članice EU je jača kao celina nego kao puki zbir delova. Istovremeno, pomenutih dvadeset osam država pojedinačno ili grupno se suočava sa skupom zajedničkih izazova, rizika i pretnji po evropsku bezbednost. Te grupe razloga motivišu EU da definiše zajedničke spoljnopolitičke i bezbednosne prioritete, a jedan od osnovnih je multilateralizam u delovanju. Za autore i donosioce Globalne strategije EU, kao spoljnopolitičke i bezbednosne strategije, to je jedan od načina da se EU u međunarodnim odnosima učini uticajnom i da se dostignu njeni ciljevi međunarodnog delovanja navedeni u članu 2 Lisabonskog ugovora. U središtu takvog sistema su Ujedinjene nacije (UN) i to se potvrđuje u tekstu Globalne strategije EU. Da li zaista odnosi EU i UN sadrže potencijal multiplikacije uticaja, ali i platformu za ostvarivanje ciljeva obe organizacije na međunarodnoj sceni, i kako ti odnosi izgledaju u savremenoj i istorijskoj retrospektivi osnovni su predmet i sadržaj ovog teksta.

Ključne reči

Reference

Barkin, J.S. (2006) International organization: Theories and institutions. New York: Palgrave Macmillan
Blockmans, S., Wessel, R. (2011) The European Union and peaceful settlement of disputes in its neighbourhood: The emergence of a new regional security actor?. Oxford: Hart Publishing
Bothe, M. (1993) The legitimacy of the use of force to protect peoples and minorities. u: Brolmann C. [ur.] Peoples and Minorities in International Law, Dordrecht: Brill
Cîrlig, C. (2015) EU-UN cooperation in peacekeeping and crisis management. European Parliamentary Research Service, Briefing, PE 572.783
Francis, D. (2013) The regional impact of the armed conflict and French intervention in Mali. Norwegian Peacebuilding Resource Center, http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/7911~v~The_regional_impact_of_the_armed_conflict_and_French_intervention_in_Mali.pdf, 1. maj 2018
Grevi, G., de Vasconcelos, A. (2008) Partnerships for effective multilateralism. Paris: EU Institute for Security Studies
Hoffmeister, F. (2012) The European Union and the Peaceful Settlement of International Disputes. Oxford: Oxford University Press
Milisavljević, B. (2007) Nove mirovne misije Organizacije Ujedinjenih nacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Mingst, K., Karns, M. (2011) Dilemmas in world politics. u: The United Nations in the 21st Century, Boulder, Colorado: Westview Press
Račić, O. (2010) Ujedinjene nacije između moći i prava. Beograd: Službeni glasnik
Rumelili, B. (2004) The European Union's impact on the Greek-Turkish conflict. u: Working Papers Series in EU Border Conflicts Studies, University of Birmingham 6, University of Birmingham 6
Sands, Ph., Klein, P. (2009) Bowett's law of international institutions. Sweet and Maxwell
Schermers, H., Blokke, N. (2011) International institutional law: Unity within diversity. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers
Schweigman, D. (2001) Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal limits and the role of the International Court of Justice. Boston, Massachusett: Kluwer Law International
Simić, Ž., Janković, A. (2015) Kipar istorijat ujedinjenja. Beograd: Svet knjige
Sola, N.F. (2013) The European Union as a regional organization within the meaning of the UN charter. Polish Yearbook of International Law
Ujvari, B. (2016) The global strategy: Reinvigorating the EU's multilateral agenda?. Security Policy Brief, 69
van Vooren, B., Blockmans, S., Wouters, J. (2013) The EU's Role in Global Governance: The Legal Dimension. Oxford: Oxford University Press