Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 9 od 40  
Back povratak na rezultate
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2018, vol. 90, br. 3-4, str. 170-182
jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
doi:10.5937/gakv1803170T


Trgovina ženama kao jedan od oblika nasilja nad ženama
Predškolska ustanova „Lane”, Doljevac

Sažetak

Trgovina ljudima predstavlja jedan od mnogobrojnih vidova nasilja nad ženama. Iako se kao žrtve trgovine ljudima mogu javiti i druga lica, najčešće se kao žrtve pojavljuju žene. Trgovina ljudima predstavlja najunosniji posao, odmah iza trgovine drogom. Tamna brojka kod ovog vida kriminaliteta je veoma velika, a trgovina ljudima predstavlja ne problem jedne zemlje, već čitave međunarodne zajednice. Upravo iz tog razloga na nivou Ujedinjenih nacija donet je čitav niz кonvencija koje za cilj imaju sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima. Faktori koji dovode do trgovine ženama su različiti, počev od siromaštva, korupcije, nasilja u porodici, seksualnog nasilja, nade za boljim životom. U radu će biti data analiza najvažnijih međunarodnih dokumenata donetih u ovoj oblasti, kao i pregled faza kroz koje trgovina ljudima prolazi i faktori koji doprinose ili mogu doprineti trgovini ljudima.

Ključne reči

Reference

*** (2016) Sve više žrtava trgovine ljudima. http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Sve -vishe-zrtava-trgovine-ljudima.lt.html, pretraženo 23. 10. 2016
Bjerkan, L., Dyrlid, L., Nikolić-Ristanović, V., Simeunović-Patić, B. (2005) Samo moj život. Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije. Beograd
Bošković, M. (2012) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Ilić, Z. (2004) Seksualno i rodno zasnovano nasilje i potreba da se ova tema pokrene u izbegličkoj i raseljeničkoj populaciji. u: Trgovina ženama, Beograd: Grupa 484
Konstantinović-Vilić, S., Petrušić, N., Žunić, N., Đorić, G. (2004) Ljudska prava za žene. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Konstantinović-Vilić, S., Petrušić, N., Žunić, N. (2002) Sex trafficking - putevi seksualne eksploatacije žena. Niš
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikan print
Matak, Š., Vargek, A. (2012) Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja - utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?. Pravnik, 46(92
Nikač, Ž., Simović, D., Žarković, M., Vukašinović-Radojčić, Z., Simeunović-Pantić, B., Spasić, D. (2012) Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje - priručnik. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Simeunović-Patić, B. (2008) Prepoznavanje viktimizacije trgovinom ljudima. Temida, vol. 11, br. 4, str. 69-86