Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2014, vol. 48, br. 4, str. 427-438
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrpfns48-7695


Autonomna pokrajina Vojvodina između Ustava i odluke Ustavnog suda Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Sažetak

Autor se bavi pojedinim odredbama ocene Ustavnog suda Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine i njegovog različitog tumačenja zakonskih odredbi. Autor stoji na stanovištu da je Ustavni sud izmenio ustavom garantovanu poziciju AP Vojvodine i da je 'konzervativnim tumačenjem' umanjio prava građana u odnosu na garancije koje sam ustav postavlja.

Ključne reči

Reference

*** Ustav Republike Srbije - istina o Ustavu od 2006. godine. Reč izdavača 61
*** (2006) Ustav Republike Srbije - URS. Službeni glasnik RS, br. 98
Milkov, D. (2011) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Orlović, S.P. (2014) Najviši pravni akti u autonomiji Vojvodine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 257-287