Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
Pravni zapisi
2013, vol. 4, br. 2, str. 467-475
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
objavljeno: 18/02/2014
doi: 10.5937/pravzap5-4942
Pokrajinski statut i organizacija pokrajinske vlasti prema Ustavu Republike Srbije
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresa: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

Sažetak

Pred Ustavnim sudom Srbije pokrenut je postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Statuta AP Vojvodine. U javnoj raspravi koju je ovaj sud tim povodom organizovao postavljena su dva načelna pitanja: prvo, kakva je pravna priroda i šta je predmet uređivanja pokrajinskog statuta i, drugo, da li i na koji način Ustav opredeljuje oblik organizacije pokrajinske vlasti? Na osnovu analize relevantnih ustavnih odredaba, autor zaključuje da pokrajinski statut predstavlja opšti pravni akt koji se u pravnoj hijerarhiji nalazi ispod Ustava i zakona. Primarnu statutarnu materiju predstavlja organizacija pokrajinske vlasti i u tom delu statut po pravilu ne bi potpadao pod ocenu zakonitosti, već samo ustavnosti. Sekundarna statutarna materija (raspodela nadležnosti između pokrajinskih organa i druga pitanja), za razliku od toga, potpadala bi i pod ocenu ustavnosti i zakonitosti. U pogledu drugog pitanja, autor je zauzeo stav da Ustav sadrži niz načela za organizaciju svih javnih vlasti i da sa tim načelima treba da bude usklađena i organizacija pokrajinske vlasti. U okviru tih načela prostire se pravo pokrajine na samoorganizovanje.

Ključne reči

Statut AP Vojvodine; Ustav Republike Srbije; statutarna materija; hijerarhija opštih pravnih akata; usaglašenost statuta sa Ustavom i zakonom; organizacija pokrajinske vlasti

Reference

Milosavljević, B. (2012) Ustavnopravni koncept teritorijalne autonomije u Srbiji. Pravni život, 558(12): 835-848