Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 10 od 130  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 1, str. 90-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1801090K

Creative Commons License 4.0
Ustavnosudsko i zakonsko uobličavanje normativne nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine
aFakultet za pravne i poslovne studije 'Dr Lazar Vrkatić' Univerziteta Union, Novi Sad + Ustavni sud Republike Srbije
bPravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Subotica

e-adresa: tkorhecz@tippnet.rs, beretka.katinka@gmail.com

Sažetak

Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine, položaj Autonomne Pokrajine Vojvodine, uz određena odstupanja, uređen je na temeljima ustavnih rešenja iz 1990. godine. Važeći ustav sadrži znatno veći broj normi koje regulišu položaj autonomnih pokrajina (zapravo, AP Vojvodine, kao jedine autonomne pokrajine u pravnom sistemu Republike Srbije): normativne nadležnosti proširene su na nove društvene oblasti, uneta su ustavna jemstva u pogledu svojine autonomne pokrajine, vrste i visine njenih prihoda, kao i zaštite pokrajinske autonomije od moguće uzurpacije nadležnosti od Republike Srbije ili jedinica lokalne samouprave. Bez obzira na formalno proširenje ustavnih garancija u vezi s položajem AP Vojvodine, stvarni značaj i domašaj ustavnih normi, naročito onih koje predstavljaju novinu u pravnom sistemu, možemo oceniti tek putem analize ustavnopravne prakse. U ovom radu data je analiza nadležnosti AP Vojvodine u oblasti pravnog normiranja. Analiza obuhvata različita rešenja u zakonima kojima su utvrđene nadležnosti AP Vojvodine za uređivanje pojedinih pitanja, kao i shvatanja, tumačenja i stavove Ustavnog suda Republike Srbije o okvirima i ograničenjima tih normativnih nadležnosti. Kada je reč o zakonskom određivanju normativne nadležnosti AP Vojvodine, može se konstatovati da postoji šarenilo rešenja, te da su - uprkos činjenici da je u okvirima važećeg Ustava na različite načine moguće ostvarivanje prava AP Vojvodine da skupštinskim aktima uredi pojedina pitanja društvenog života - zakonodavna praksa i shvatanje Ustavnog suda Republike Srbije doveli do toga da, nakon deset godina od donošenja Ustava, to pravo gotovo da i ne postoji.

Ključne reči

Reference

Benedikter, T. (2009) The World's Modern Autonomy Systems. Concepts and Experiences of Regional Territorial Autonomy. Bolzano: EURAC
Beširević, V. (2014) Governing without judges: The Politics of the Constitutional Court in Serbia. International Journal of Constitutional Law, 4
Jovanović, M. Statut AP Vojvodine - Da li Statut prelazi u federalizam. u: Marković Ratko [ur.] Predlog Statuta AP Vojvodine - Zbornik radova sa Naučnog skupa održanog 1. decembra 2008. u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd: Pravni fakultet
Korhec, T. (2008) Javno-pravni položaj Autonomne pokrajine Vojvodine # Public legal status of the Autonomous Province of Vojvodina. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 80, br. 9, str. 355-372
Korhecz, T. (2002) Vojvodina - The Struggle for Autonomy. Omnibus Law on Vojvodina - A Specific Legislative Step Towards Decentralization in Post-Milosevic Serbia. Helsinki Monitor, 13(4): 285-298
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Milosavljević, B. (2012) Ustavnopravni koncept teritorijalne autonomije u Srbiji. Pravni život, 12
Pajvančić, M. (2008) Ustavni okvir regionalne države - primer Srbije. Novi Sad: Centar za regionalizam
Simović, D. O (ne)ustavnosti Predloga Statuta AP Vojvodine. u: Marković Ratko [ur.] Predlog Statuta AP Vojvodine - Zbornik radova sa Naučnog skupa održanog 1. decembra 2008. u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd: Pravni fakultet
Simović, D. (2013) Ustavnosudsko uobličavanje teritorijalne autonomije Vojvodine. Nauka, bezbednost, policija, vol. 18, br. 3, str. 53-69
Stojanović, D. (2013) Premise ustavne kontrole prava i njihovo ostvarivanje u praksi Ustavnog suda Srbije. u: Nenadić B. [ur.] Uloga i značaj Ustavnog suda u očuvanju vladavine prava, Beograd: Ustavni sud
Suksi, M. (2011) Sub-State Governance through Territorial Autonomy. A Comparative Study in Constitutional Law of Powers, Procedures and Institutions. Heidelberg: Springer