Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2015, br. 2, str. 41-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Preventivne mere prema osuđenicima opasnim po društvo u pravima Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresa: petroviczdravko@ikomline.net

Sažetak

Panična i represivna reakcija javnosti na ubistva i seksualne zločine učinjene nad decom i afere u vezi sa seksualnom zloupotrebom dece bile su povod da se krajem XX veka u anglosaksonskom pravnom sistemu iskoristi kazna zatvora neodređenog trajanja i mera prinudnog psihijatrijskog lečenja da bi se sprečila osuđena lica puštena iz zatvora da ponove zločin. Po uzoru na pravo SAD, mere preventivnog nadzora ili preventivnog pritvora prihvaćene su u drugim anglofonskim državama, ali i u kontinentalnom pravnom sistemu. Autor komparira zakonodavstva SAD (federalno, Vašingtona i Floride) i Velike Britanije sa ciljem da pokaže razlike u kreiranju mera zaštite društva od opasnih učinilica. U SAD je iskorišćen građansko-pravni model prinudne psihijatrijske hospitalizacije, a sada se više teži krivično-pravnim merama zatvaranja ili pojačanog nadzora na slobodi. Pod uticajem iz SAD slične mere su uvedene i u Velikoj Britaniji, ali uz favorizovanje zatvora izrečenog zbog opasnosti učinioca po društvo (Engleska i Vels) i doživotnih restrikcija osuđenih koji su na slobodi (u Škotskoj). Međutim, ti koncepti se sada napuštaju (Engleska) ili preispituju (Škotska) zbog nedovoljne efikasnosti i opasnosti od kršenja ljudskih prava osuđenih lica.

Ključne reči

preventivni pritvor; preventivni nadzor; opasni učinioci; sankcije; Sjedinjene Američke Države; Velika Britanija