Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
Baština
2013, br. 34, str. 189-211
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Borba Bilijama Dentona za poboljšanje položaja hrišćana na Balkanu i u Osmanskom carstvu početkom druge polovine XIX veka
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: bozar@ptt.rs

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Među retkim glasovima koji su se sredinom XIX veka mogli čuti na Zapadu, a koji su govorili u korist Srba i hrišćana u Osmanskom carstvu, bio je glas Vilijama Dentona (1815-1888), sveštenika anglikanske crkve. On je u periodu od 1862. do 1877. godine objavio više dela u kojima se zalagao za poboljšanje položaja hrišćana i pravedniju politiku britanske vlade. U radu se daje pregled njegovih stavova, iznetih u knjigama i drugim spisima.

Ključne reči

Reference

*** (1861) M. ObrenovićB III. Knjaz Srbskš, po saslušanju Sv. -Preobraženske vanredne narodne skupštine, a u saglaaju sa Sovetom opredelili smo i opredeljuemo: Ustroete narodne vojske
*** (1981) Istorija srpskog naroda. Beograd: Srpska književna zadruga, knj. V-1
Bataković, D.T. (1988) Savremenici o Kosovu i Metohiji 1852-1912. Beograd: Srpska književna zadruga
Ćirković, S., Mihalčić, R. (1997) Enciklopedija srpske istoriografije. Beograd: Knowledge
Denton, V. (1864) Kristijani u Turskoj. Novi Sad: Episkopska knjigopečatnja
Denton, W. (1865) Serbien und die Serben: Mit einem Titelbilde under einer Karte. Berlin: Verlag von Wiegandt&Grieben
Denton, W. (1876) The Christians of Turkey, their condition under Muslim Rule. London
Denton, W. (1877) Fallacies of the Eastern question. London, Paris, New York: Cassell Petter & Galpin
Denton, W. (1863) The Cristians in Turkey. London: Bell and Daldy
Denton, W. (1863) Die Christen in der Türkei, Druck von G. Emich, Buchdrucker der ung. Pest: Akademie
Denton, W. (1888) England in the Fifteenth Century. London: George Bell and sons
Denton, W. (1866) A visit to the capital of Montenegro. Edinburgh: Good Words
Denton, W. (1866) A Ride trough Montenegro. Edinburgh: Good Words
Denton, W. (1877) Montenegro its people and their history. London
Denton, W. (1862) Serbia and the Servians. London: Bell and Daldy
Đorđević, Đ. (2007) Čukur-česma 1862: studija o odlasku Turaka iz Srbije. Beograd: Nolit
Đorđević, Ž. (1984) Srpska narodna vojska 1861-1864. Beograd: Narodna knjiga
Medaković, D. (1982-1983) Vilijam Denton - jedan zaboravljeni svedok o Srbiji u XIX veku. Balcanica, Balkanološki institut, Beograd, (13-14)
Ortajli, I. (2004) Najduži vek imperije. Beograd: Srpska književna zadruga
Radević, M. (1985) Vesnik, br. 745 i 746, septembar i oktobar
Ristić, Lj.P. (2008) Velika Britanija i Srbija (1865-1862). Beograd: Balkanološki institut SANU
Ristić, S. (2004) Plač Stare Srbіe. Istok Leposavić: Dom kulture 'Sveti Sava'-Hvosno
Sekulić, V. (2004) Vekovi našeg stradanja, Hadži Serafim Ristić, Plač Stare Srbije. Leposavić: Dom kulture Sveti Sava
Terzić, S. (2012) Stara Srbija (XIX-XX vek). u: Drama jedne civilizacije, Raška, Kosovo i Metohija, Skopsko-tetovska oblast, Novi Sad: Pravoslavna reč
Zarković, V. (2008) Afera u Ibarskom Kolašinu. Priština, Leposavić: Institut za srpsku kulturu