Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 10 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2014, vol. 48, br. 2, str. 477-492
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrpfns48-6768


Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, političke partije i razvoj njihovog odnosa
Viši sud u Novom Sadu

Sažetak

Pitanje odnosa između vlade i političkih partija, i, u sklopu toga, pitanje da li postoji politička odgovornost vlade pred političkim partijama, je posebno interesantno u savremenim političkim sistemima, s obzirom na to da takva odgovornost nesumnjivo postoji, ali ista nije regulisana pravnim propisima, zbog čega je namera autora da se ovaj oblik odgovornosti vlade prikaže na primeru najstarije parlamentarne demokratije u Velikoj Britaniji.

Ključne reči

političke partije; Velika Britanija; odgovornost vlade; dvopartijski i višepartijski sistem

Reference

Adonis, E. (1996) Parlament danas. Podgorica: Unireks
Bekon, F. (1967) Eseji. Beograd
Diverže, M. (1966) Uvod u politiku. Beograd
Gjanković, D. (1965) Dvostranački sistem u Velikoj Britaniji. Politička misao, 2
Goati, V.A. (1984) Savremene političke partije - komparativna analiza. Beograd-Ljubljana: Partizanska knjiga
Hood, P.O. (1962) Constitutional and Administrative Law. London, 284
Jovanović, P.B. (2006) Ustavnopravni razvitak Srbije u svetlosti evropskog i regionalnog iskustva. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 1, str. 221-247
Jovanović, P.B. (1992) Savremeni politički sistemi. Novi Sad
Jovanović, S. (1990) O državi - osnovi jedne pravne teorije. u: Samardžić Radovan i Stojković Živorad [ur.] Sabrana dela Slobodana Jovanovića, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Koštunica, V. (1974) Institucionalizovana opozicija u političkom sistemu kapitalizma. Beograd
Lo, S. (1929) Engleski parlamentarizam. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Lončar, Z. (2000) Odgovornost ministara sa posebnim osvrtom na jugoslovensko pravo. Novi Sad
Lord, M.of L. (1954) Government and Parliament. London, 95
Marković, R. (1995) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd, 304
Nikolić, P. (1993) Ustavno pravo. Beograd
Orlović, S. (2009) Priroda i pripadnost poslaničkog mandata u ustavnom sistemu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 231-256
Pejić, I. (2006) Parlamentarno pravo. Niš
Tasić, Đ. (1936) Savremeni politički sistemi i shvatanja o državi. Beograd
Wiseman, V.H. (1966) Parliament and the Executive. London, 168