Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 234  
Back povratak na rezultate
2022, br. 29, str. 37-45
Predeo izuzetnih odlika "Vršacke planine" u funkciji razvoja turizma
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija
Ključne reči: zaštićeno područje; turistički razvoj; Vojvodina; turizam baziran na prirodi
Sažetak
Zaštićena područja mogu biti značajne destinacije turističkog razvoja jer doprinose ekonomskom, ekološkom i kulturnom razvoju. To je značajno prilikom turističkog planiranja i razvoja turističke destinacije. U fazi planiranja razvoja zaštićenog područja kao turističke destinacije važno je sagledati sve mogućnosti, šanse, snage, slabosti i opasnosti turističke implementacije, što bi trebalo da bude osnovni zadatak upravljačkih procesa. Predeo izuzetnih odlika "Vršačke planine" poseduje značajne potencijale za razvoj turizma. U okviru ovog područja postoje brojni prirodni i antropogeni motivi, značajni za razvoj turizma. Povoljan geografski položaj, blizina velikih gradova Srbije i granica sa Rumunijom, značajni su potencijali za razvoj turizma u ovom zaštićenom području. U istraživanju u ovom radu korišćena je kvantitativna metoda. Tehnikom anketiranja uz pomoć upitnika kao instrumenta istraživanja, metodom slučajnog izbora, anketirano je 250 posetilaca ove turističke destinacije. Posetioci su se izjašnjavali o potencijalima za razvoj turizma ovog zaštićenog područja. Analizom odgovora ispitanika, zaključuje se da ovo područje u značajnoj meri raspolaže sa prirodnim faktorima koji doprinose razvoju turizma baziranom na prirodi, kakvi su razgledanje ptica i životinja, slikanje prirode, zdravstveni, rekreativni, edukativni i izletnički turizam. Pored toga, posetioci su prepoznali i značaj socio-kulturnih faktora koji imaju značaj za razvoj kulturnih oblika turizma.
Reference
*** (2011) Srednjorodni program zaštite prirodnih dobara za period 2011-2020. Novi Sad: Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski zavod za zastitu prirode
*** (2009-2018) Zakon o zaătiti prirode. Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 91/10 -ispravka, 14/16 i 95/18 -dr. zakon
*** (2016) Program zastite zivotne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2016-2025. godine. Sl. list AP Vojvodine, broj 10
Agyeiwaah, E., Mckercher, B., Suntikul, W. (2017) Identifying core indicators of sustainable tourism: A path forward?. Tourism Management Perspectives, 24, 26-33
Amidžić, L., Krasulja, S., Belij, S. (2017) Zaštićena prirodna dobra Srbije. Beograd: Ministarstvo zaštite životne sredine
Bjeljac, Z., Romelić, J. (2015) Turizam Vrsackih pianina. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' - Srpska akademija nauka i umetnosti
Brankov, J. (2010) Ekološki turizam u zaštićenim objektima prirode u Banatu. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić', Srpska akademija nauka i umetnosti
Chávez-Cortés, M., Maya, J.A.A. (2010) Identifying and structuring values to guide the choice of sustainability indicators for tourism development. Sustainability, 2(9), 3074-3099
de Lima, B.I., Green, R.J. (2017) Wildlife tourism, environmental learning and ethical encounters ecological and conservation aspects. Australia: Springer International Publishing
Hall, C.M. (2010) Tourism and biodiversity: More significant than climate change?. Journal of Heritage Tourism, 5(4), 253-266
Higham, J., Miller, G. (2018) Transforming societies and transforming tourism: Sustainable tourism in times of change. Journal of Sustainable Tourism, 26(1), 1-8
Puzović, S., Radovanović-Jovin, H. (2011) Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini - stanje - izazovi - perspektive. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zastitu zivotne sredine
Puzović, S., Panjković, B., Tucakov, M., et al. (2015) Upravljanje prirodnom bastinom u Vojvodini. Novi Sad: Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Sanchez, M.L., Cabrera, A.T., Del, P.G.M.L. (2020) The potential role of cultural ecosystem services in heritage research through a set of indicators. Ecological Indicators, 117, 106670
Seba, J.A. (2012) Ecotourism and sustainable tourism, new perspectives and studies. Toronto - New York: Apple Academic Press
Stojanović, V., Lazić, L., Dunjić, J. (2018) Nature protection and sustainable tourism interaction in selected Ramsar sites in Vojvodina (Northern Serbia). Geographica Pannonica, vol. 22, br. 3, str. 201-207
Stojnić, N., Panjković, B., Sabadoš, K., et al. (2015) Izvestaj o stanju prirode u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2010-2014. Novi Sad: Autonomna Pokrajina Vojvodine, Pokrajinski zavod za zastitu prirode
Torres-Delgado, A., Saarinen, J. (2014) Using indicators to assess sustainable tourism development: A review. Tourism Geographies, 16(1), 31-47
Trisid, I., Stetid, S., Privitera, D., Nedelcu, A. (2020) Wine routes in Vojvodina Province (Northern Serbia): A tool for sustainable tourism development. Sustainability, 12(1), 82
Trišić, I. (2018) Ciljevi održivog turističkog razvoja i upravljanja u Nacionalnom parku 'Fruška Gora'. Turističko poslovanje, br. 22, str. 5-17
Trišić, I., Štetić, S., Maksin, M., Blešić, I. (2021) Perception and satisfaction of residents with the impact of the protected area on sustainable tourism: The case of Deliblatska Peščara Special Nature Reserve, Serbia. Geographica Pannonica, vol. 25, br. 4, str. 317-325
Ward, C., Stringer, L.C., Holmes, G. (2018) Protected area co-management and perceived livelihood impacts. Journal of Environmental Management, 228, 1-12
West, J.M., Julius, S.H., Kareiva, P., Enquist, C., Lawler, J.J., Petersen, B., Johnson, A.E., Shaw, R.M. (2009) U.S. natural resources and climate change: Concepts and approaches for management adaptation. Environmental Management, 44(6), 1001-1021
Williams, S., Lew, A.A. (2015) Tourism geography, critical understandings of place space and experience. London - New York: Taylor & Francis Group
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/turpos0-37377
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka