Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 9 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, br. 19, str. 9-21
Francusko-srpski odnosi, istorija i sećanje - nasleđe Prvog svetskog rata
nema

e-adresastanislav.sretenovic@eui.eu
Sažetak
Svaki iole pažljiv i radoznao posetilac grada Beograda primetiće broj i lepotu francusko-srpskih mesta sećanja. Upisana u burnu i složenu istoriju Evrope, ta mesta svedoče o bogatim i produbljenim vezama koje su nekada uspostavljene između dva naroda. Francuzi i Srbi su tokom istorije učinili velike napore da prevaziđu geografsku udaljenost, materijalnu nesrazmernost i kulurtnu raznolikost - brojne činioce koji su mogli da ograniče njihove odnose. Srbi danas mogu da se pohvale da su jedan od retkih naroda u Istočnoj Evropi sa tako bogatim materijalnim i nematerijalnim nasleđem koje je nosilac francuskih univerzalnih vrednosti - slobode, pravde, demokratije i ljudskih prava. U ovom radu autor se bavi razvojem odnosa između Francuske i Srbije u XIX i XX veku podvlačeći značaj njihovog savezništva u Prvom svetskom ratu, zatim analizira ovekovečavanje tih odnosa u kamenu u periodu između dva svetska rata i objašnjava jedno čitanje francusko-srpske prošlosti na početku Drugog svetskog rata.
Reference
*** (1921) Odlikovanje Beograda. Politika, 31. januar: 1-2
*** (1928) Osvećenje spomenika zaštitniku škole, Svetom Josifu. Vreme, 10. oktobar: 4
*** (1921) Đeneral d'Epere u Beogradu. Politika, 1. februar: 1-2
*** (1936) Inauguration du buste de maréchal Franchet d'Espèrey à Belgrade. L'illustration, 30 mai: 196
*** (1931) Pomen francuskim izginulim vojnicima i predaja groblja francuskom poslaniku g. Daru od strane Opštine beogradske. Beogradske opštinske novine, 21-22, god. XLIX, 11 novembar: 1429-1432
*** (1931) Pomen na francuskom vojničkom groblju izginulim ratnicima. Politika, 3 novembar: 5
*** (1928) Svečano otkrivanje nove francuske škole. Politika, 10. oktobar: 7
*** (1936) U mutnim vremenima koja preživljava Evropa, Francuska i Jugoslavija ostaju ujedinjene, rekao je maršal Franše d'Epere. Politika, 18. maj: 3
*** (1921) Čast Beogradu. Politika, 30. januar: 1-2
*** (1923) Beograd za Francuze. Politika, 13. jul: 5
Antić, Đ. (1930) Negotin Kralju Petru, generalu Gambeti i našim i francuskim vojnicima. Politika, 13. oktobar: 5
Azan, P. (1949) Franchet d'Esperey. Paris: Flammarion
Bataković, D. (2013) Les sources françaises de la démocratie serbe, 1804-1914. Paris: CNRS
Bréon, E., Sretenović, S. (2013) Ambassade de France à Belgrade/Ambasada Francuske u Beogradu. Paris: Editions internationales du patrimoine
Dispensaire français de Belgrade (1933) Consultations de nourrissons: Goutte de lait. Belgrade
Dispensaire français de Belgrade (1939) Consultations de nourrissons: Goutte de lait. Belgrade
Društvo prijatelja Francuske (1940) Knjiga o Francuskoj. Beograd
Imprimerie nationale (1926) Annuaire diplomatique et consulaire de la République française. Paris
Imprimerie nationale (1931) Annuaire diplomatique et consulaire de la République française. Paris
Jakšić, G. (1938) Francuska i Jugoslavija u prošlosti. Beograd: Društvo prijatelja Francuske
Kolaković, A. (2016) U službi otadžbine. Beograd: Institut za političke studije
Lamartine, A. (1835) Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou notes d'un voyageur. Paris: Libraire de Charles Gosselin, I- IV
Petrović, S. (1930) U slavu Francuske. Beograd: Državna štamparija
Sretenovic, S. (2015) Histoire et mémoire des relations franco-serbes: Un héritage de la Première Guerre mondiale. u: Serbie: Un autre regard, Paris: Le Monde autrement éditions, 144-152
Sretenović, S., ur. (2016) Sa srpskom vladom i vojskom od Niša do Krfa, 1915/16 - francuska svedočanstva / Avec le gouvernement et l'armée serbe de Nich à Corfou, 1915/16: Témoignages français. Novi Sad: Prometej
Sretenović, S. (2014) Ruptures et continuités de la mémoire serbe de la Grande Guerre, 1945-2014. Matériaux pour l'histoire de notre temps, 113-114: 84-91
Sretenović, S. (2015) Le Quai d'Orsay face aux groupes français du soutien aux Serbes dans l'entre-deux-guerres. u: Novaković J., Ristić Lj.P. [ur.] Srbi o Francuzima - Francuzi o Srbima / Les Serbes à propos des Français-Les Français à propos des Serbes, Beograd: Filološki fakultet, 175-186
Sretenović, S. (2008) Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918-1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Sretenović, S. (2012) Le monument à la France à Belgrade. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 115(3): 31
Stanojević, S. (1923) Slava vam i hvala!. Politika, 14. jul: 1
Šarenac, D. (2014) Top, vojnik i sećanje. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Tatić, U. (2015) Le plus serbe des Français. Hippolyte Mondain, officier du génie et premier ministre de la Guerre de Serbie. Revue historique des armées, 280: 15-33
Trgovcevic, Lj. (1990) Paris comme centre culturel de l'émigration serbe pendant la Première Guerre mondiale. u: Jugoslovensko-francuski odnosi / Rapports franco-yougoslaves, Belgrade: Istorijski institut / Institut d'histoire, Recueil des travaux, livre 10: 198-214
Trgovčević, Lj. (2003) Planirana elita. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski, francuski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/nasledje1819009S
objavljen u SCIndeksu: 13.12.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka