Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:93
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:46

Sadržaj

članak: 3 od 30  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 4, str. 498-503
Uloga finansijskog menadžmenta u preduzeću
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija
cUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresamilan.mih83@gmail.com
Sažetak
Finansijski menadžment igra važnu ulogu u razvoju preduzeća, kao i u razvoju ekonomske aktivnosti zemlje. Finansijski menadžment ima posebno mesto u sistemu upravljanja zbog uske povezanosti finansija i menadžmenta, tehnologije, resursa, kadrova itd. Savremeni finansijski menadžer mora biti fleksibilan kako bi se mogao prilagoditi promenljivim ekonomskim uslovima. Njegov uspeh i sposobnost pronalaženja izvora finansiranja i upravljanja finansijskim resursima zavisi od uspeha preduzeća i cele privrede. Iz tog razloga, primarni zadatak finansijskog menadžmenta je maksimizirati vrednost akcija donošenjem odluka koje povećavaju vrednost kompanije.
Reference
Antonović, R., Krstić, M. (2019) Pravo na socijalnu zaštitu u kontekstu novih zakonskih rešenja u Republici Srbiji. Ekonomika, vol. 65, br. 2, str. 109-120
Arsić, S.M. (2018) Povratna logistika u funkciji održivog rasta porodičnih kompanija. Tehnika, vol. 73, br. 4, str. 574-577
Ćurčić, M., Kostić, R., Arapović, T. (2018) Planning and control as a function of company management. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 94-103
Damnjanović, R.M., Šegrt, S.R., Todorović, L.M. (2017) Finansijski menažment kao sredstvo za donošenje investicionih odluka. Tehnika, vol. 72, br. 2, str. 285-291
Gray, E.R., Smeltzer, L.R. (1998) Management: The competitive edge. New York: Macmillan Publishing Company
Grbić, M. (2019) Ključne determinante razvoja finansijskog sistema. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 2, str. 7-21
Ilić, B. (2019) Cena zemlje kao faktor održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 7-16
Kapor, P. (2015) Dobro upravljanje javnim finansijama kao faktor održivog razvoja. Megatrend revija, vol. 12, br. 3, str. 105-126
Krstić, S., Krstić, D. (2016) Uloga menadžmenta preduzeća u kriznim situacijama. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 11-17
Lekić, N., Savić, G., Knežević, S., Mitrović, A. (2018) The efficiency analysis in small wineries in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 4, str. 1529-1544
Mihajlović, I., Voza, D., Milošević, I., Durkalić, D. (2016) Environmental awareness as a universal European value. Serbian Journal of Management, vol. 11, br. 2, str. 149-153
Novićević, B. (2005) Management accounting: Budget control. Niš: Faculty of Economics
Ševkušić, L. (2018) Analiza bilansa stanja u funkciji strategijskog odlučivanja. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 41-49
Todorović, M. (2011) Psychology and financial management: Behavioral corporate finance. Poslovna ekonomija, vol. 4, No. 1, pp. 275-287
Vladušić, L. (2014) Finansijski menadžment i finansijski marketing. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 31, str. 149-160
Vojinović, B. (2011) Fundamentals of management. Belgrade: NBS
Živković, A. (2019) Quality of operational risk management in financial institutions. Akcionarstvo, 25(1), 5-32
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2004498M
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka