Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2012, vol. 46, br. 2, str. 261-268
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/12/2012
doi: 10.5937/zrpfns46-2596
O stavu Demokratske stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca prema Agrarnoj reformi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Jedno od najvažnijih pitanja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bilo je organizovanje i sprovođenje agrarne reforme. Agrarna reforma je predstavljala kompleksnu državnu meru koja je imala ekonomski, socijalni i politički aspekt. Sve građanske političke partije izjasnile su se za sprovođenje agrarne reforme, vođene pri opredeljivanju razlozima političke prirode. Demokratska stranka bila je jedna od najuticajnijih političkih stranaka u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U radu je ukazano na osnovna shvatanja u pogledu sprovođenja agrarne reforme i vođenja agrarne politike koja je zastupala Demokratska stranka.

Ključne reči

Reference

*** (1919) Prethodne odredbe za primenu agrarne reforme. Službene novine KSHS, br. 11, 27. februar, 2-3
Čulinović, F. (1961) Jugoslavija između dva rata I. Zagreb
Demetrović, J. (1920) Agrarna reforma i demokratska stranka. Zagreb
Erić, M. (1958) Agrarna reforma u Jugoslaviji - 1918-1941 god. Sarajevo: Veselin Masleša
Gaćeša, N.L. (1995) Agrarni programi građanskih političkih partija u Jugoslaviji između dva svetska rata. u: Gaćeša N. [ur.] Radovi iz agrarne istorije i demografije, Novi Sad, 127-128
Gligorijević, B. (1970) Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Gligorijević, B. (1979) Parlament i političke stranke u Jugoslaviji - (1919-1929). Beograd: Institut za savremenu istoriju
Petranović, B. (1988) Istorija Jugoslavije - 1918-1988. Beograd: Nolit
Stanojević, S., ur. (1925) Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. Zagreb, knj. IV
Šećerov, S. (1925) Ekonomski program i smernice Jugoslovenske demokratske stranke. Beograd, 429-432; 9
Šećerov, S. Istorija jugoslovenske agrarne reforme i agrarnog zakonodavstva od 1919. do 1934. Rukopisno odeljenje Matice srpske, M. 14029, 207-208
von Frangeš, O. (1937) Die sozial-ökonomische Struktur der jugoslawischen Landwirtschaft. Berlin