Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 55, br. 6, str. 134-155
Stanje i perspektiva izvoza agroindustrijskih proizvoda iz Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Sažetak
U predmetnom radu date su regionalno-komparativne analize dinamike izvoza i uvoza agroindustrijskih proizvoda na nivou kontinenata, najvažnijih ekonomskih grupacija sveta i najznačajnijih zemalja, sa određivanjem položaja Republike Srbije u međunarodnom prometu. Cilj istraživanja jeste da se sagledaju osnovni trendovi kretanja agroindustrijskih proizvoda u spoljnotrgovinskoj razmeni osnovnih i prerađenih proizvoda na međunarodnom tržištu, u vremenskom periodu od 1992. do 2005. godine, sa perspektivom do 2015. godine. Istaknute su prednosti međuregionalnog poljoprivrednog prometa ekonomskih grupacija (NAFTA, MERCOSUR, EU-27, ASEAN i CER). Liberalizovan promet agro-industrijskih proizvoda u okviru Svetske trgovinske organizacije susreće se sa kompleksnošću problema i barijerama, koje su uslovljene carinskim i vancarinskim merama, fito-sanitarnim standardima, kvotama i subvencijama. Rezultati istraživanja mogu biti od teorijskog i praktičnog značaja u određivanju perspektive Republike Srbije, kao članice CEFTA, za buduću integraciju u Svetsku trgovinsku organizaciju i Evropsku Uniju.
Reference
*** (2005) Medium-term prospects for agricultural commodities projections to the year 2010. Rome: FAO
Acin, Đ., Tasić, A. (1992) Međunarodni ekonomski odnosi. Novi Sad: Pigmalion
Acin-Sigulinski, S. (2002) Menadžment u međunarodnoj trgovini. Novi Sad: Pigmalion
Bardić, D. (2005) STO i Srbija. Novi Sad: Dnevnik Štamparija, April, Glasnik
Bruinsma, J., ur. (2003) World agriculture: Towards 2015-2030: An FAO perspective. London: Earthscan Publication Ltd
FAO (2002) Developments in global agricultural markets since 1995. Geneva
Fatić, A. (1999) Novi međunarodni odnosi. Beograd: Službeni list
Kapor, P. (2009) Strane direktne investicije u poljoprivredi. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 231-243
Kostadinović, S.G. (1995) Međunarodno privredno pravo. Subotica: Ekonomski fakultet
Pejanović, R., Cvijanović, D., Njegovan, Z., Tica, N., Živković, D. (2009) Problemi poljoprivrede Republike Srbije i mere za prevazilaženje krize. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 221-230
Privredna komora Srbije (2009) Konjunkturni trendovi Srbije. broj 6-7
Štrbac, M. (2009) Zahtevi tržišta EU u oblasti proizvodnje i plasmana voća i povrća. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 275-283
Vlahović, B., Stevanović, S., Puškarić, A. (2008) SWOT analiza izvoza povrća i prerađevina. Ekonomika poljoprivrede, vol. 55, br. 2, str. 163-175
Vlahović, B. (2003) Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Knjiga II, Specijalni deo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.

Povezani članci