Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:57

Sadržaj

članak: 6 od 48  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 6, br. 1, str. 39-49
Metode procene vrednosti akcija i kreiranje vrednosti za akcionare
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresazimonjics@gmail.com, gatagm@gmail.com, mroganovic.12@gmail.com
Ključne reči: akcije; cene akcije; diskontovanje novčanih tokova; model relativnog vrednovanja
Sažetak
U radu se analiziraju metode utvrđivanja vrednosti akcija, koje spadaju u najkorišćenije finansijske instrumente. Akcije društva su prenosive na tržištu kapitala, prema regulativi konkretne države, gde se cena formira prema principima ponude i tražnje. Interesovanje investitora zavisiće od niza parametara-od dužine nameravanog poseda akcije, njegovih afiniteta ka akcijama renomiranih firmi koje daju stabilne dividende, sklonosti ka riziku sa novim, rastućim kompanijama, kao i od afinitetima za akcijama kompanija koje planiraju ozbiljne investicione poduhvate, itd. Uprkos tome što postoje određeni vidljivi parametri vrednosti, kao što su knjigovodstvena ili tržišna cena, oni su često nedovoljni za valjanu procenu vrednosti i moguće dobiti za investitore, koji se odlučuju za njihovu kupovinu. Zato su razvijeni modeli vrednovanja manje ili veće složenosti - diskontovanja dividendi, diskontovanja novčanih tokova, kao i niz modela relativnog vrednovanja. Ova vrednovanja značajna su tokom života jednog akcionarskog društva, prilikom prve emisije, kasnijih dokapitalizacija, kao i prilikom donošenja investicionih odluka na sekundarnom tržištu akcija.
Reference
Baškarad, N. (2014) Fundamentalna analiza cena akcija. Beograd: Institut za pravo i finansije
Brealy, R., Myers, S., Marcus, A. (2011) Fundamentals of corporate finance. Phoenix: University of Phoenix, Third edition
Čupić, M. (2010) Ocena značaja četiri varijante rezidualnog dobitka za ostvarivanje cilja maksimiziranja vrednosti za akcionare. Ekonomski horizonti, Vol. 12, 2
Erasmus, P. (2008) Value based financial performance measures: an evaluation of relative and incremental information content. Corporate Ownership and Control
Fernadez, P. (2002) Valuation methods and shareholder value creation. San Diego: Accademic Press
Gavrilović, M., Zimonjić, S. (2017) Technical analysis as a method of predicting price movements and future market trends. u: Finance, Banking and Insurance, EEE 2017, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Book 5
Gavrilović, M., Jovančević, D., Cogoljević, M. (2011) Kreiranje nove vrednosti privrednih društava. u: Međunarodna naučna konferencija: Resursi i društveni razvoj Srbije, Rajac, Centar za strateška istraživanja, septembar
Gottwald, R. (2012) The use of the p/e ratio to stock valuation. Grant journal, Brno, Mendelova univerzita v Brně
Jeremić, Z. (2009) Finansijska tržišta. Beograd: Univerzitet Singidunum
Joković, N. (2000) Unapređenje mera poslovnog uspeha akcionarskog preduzeća. Beograd: Deloitte & Touche, Vol. 26, No. 1-4
Koller, T., Goedhart, M., Vessels, D. (2015) Measuring and managing the value of companies. New Jersey: McKinsey & company, 6th ed
Pavković, A. (2004) Instrumenti vrednovanja uspješnosti poslovnih banaka. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, Vol. 2, No. 1
Petković, V., Đokić, A. (2010) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, str. 262-266
Pucarević, M. (2012) Mjerila performansi kao pokazatelji efekata akvizicije. Financing
Richard, P.J., Devinney, T.M., Yip, G.S., Johnson, G. (2009) Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice. Journal of Management, 35(3): 718-804
Ryan, H.E., Trahan, E.A. (2007) Corporate Financial Control Mechanisms and Firm Performance: The Case of Value-Based Management Systems. Journal of Business Finance & Accounting, 34(1-2): 111-138
Stewart, B. (2013) EVA-best practice. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1801039Z
objavljen u SCIndeksu: 15.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka