Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 48  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 2, str. 112-127
Revidirani rad - Matematički model za određivanje cene akcija - uključivanje uticaja inflacije
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija

e-adresaradovandamnjan@gmail.com
Sažetak
Za donošenje investicionih odluka razvijen je veći broj matematičkih modela. Model ima dva dela, funkciju kriterijuma i sistem ograničenja. Funkcija kriterijuma predstavlja na poseban način formulisan cilj koji se želi postići rešavanjem problema. Pošto se njome izražava kvalitet pojedinih rešenja, ona služi kao mera za komparaciju pri odabiranju najboljeg rešenja. Sistem ograničenja čine kvantitativno izraženi ograničavajući faktori u funkcionisanju ekonomskog sistema. Ta ograničenja su posledica ograničenosti resursa ili nekih drugih karakteristika sistema. Sistem ograničenja određuje područje dopustivih rešenja rešavanog problema. Matematički modeli predstavljaju značajan i koristan instrument pri određivanju cene akcija u kontekstu donošenja investicionih odluka.
Povezani članak je dostupan ovde.
Reference
*** What you need to know about stocks. www.stocks.about.com (03.08.2016.)
Ayres, F. (1963) Theory and problems of mathematics of finance. New York
Đukić, Đ. (1999) Utvrđivanje cena hartija od vrednosti. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Kulić, M. (2010) Finansijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
Market Beaters Valuation methodology. www.marketbeaters.com (10.08.2016.)
Rašeta, J. (2008) Finansijska i aktuarska matematika. Beograd: Univerzitet Singidunum
Salvatore, D. (1989) Theory and Problems of Managerial Economics. New York: Mc Graw Hill Book Company
Šekarić, M., Barjaktarović, L. (2012) Finansijska matematika i aktuarstvo sa zbirkom zadataka. Beograd: Univerzitet Singidunum
Šoškić, D.B., Živković, B.R. (2009) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Todorović, O. (2003) Finansijska matematika. Niš: Ekonomski fakultet
Vugdelija, D., Sedlak, O. (2010) Finansijska i aktuarska matematika - osnovni koncept za nastavu. Subotica: Ekonomski fakultet
Vunjak, N.M. (2008) Finansijski menadžment. u: Poslovne finansije, Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1802112D
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka