Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 25  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 2, str. 57-75
Jednak tretman akcionara
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: jednak tretman; akcionar; akcionarsko društvo
Sažetak
Jednak tretman akcionara je u Zakonu o privrednim društvima Republike Srbije formulisan kao pozitivan zahtev u pogledu određenog ponašanja. Zahtev, odnosno naredba koji postoji u formulaciji norme, nije ništa drugo nego zabrana da se akcionari, bez dovoljnog stvarnog pravnog opravdanja, i u tom smislu samovoljno, nejednako tretiraju. Cilj norme je zaštita članstva akcionara od zahvatanja od strane organa društva. Pravno teorijski radi se o pravnom principu koji nije neposredno primenljiv, već se traži njegova dalja konkretizacija. Zahtev za jednakim tretmanom usmeren je prema društvu i obavezuje sve njegove organe da bez stvarnog pravnog opravdanja ne tretiraju akcionare nejednako. Saglasno svom cilju, regulativa jednakog tretmana akcionara pogađa samo unutrašnju sferu društva i ima dejstvo samo u pogledu odnosa iz članstva u društvu. Nejednako tretiranje pojedinih akcionara je potrebno, ali ne i dovoljno, da bi došlo do primene pravila o jednakom tretmanu akcionara -neophodno je da postoje jednakih okolnosti. S tim u vezi treba ukazati na postojanje situacija kada je na osnovu posebnih pravila statuta ili zakona nejednak tretman dopušten i društvo oslobođeno od primene jednakog tretmana.
Reference
*** (1980/2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, 6, 36/90, 29/96, 115
*** Zakon o privrednim društvima koji se odnosi na Odnos društva i akcionara
Arsić, Z. (2012) Odluka o sazivanju skupštine akcionarskog društva prema Zakonu o privrednim društvima iz 2011. god. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 61-72
Arsić, Z. (2013) Sazivanje Skupštine akcionarskog društva prema Zakonu o privrednim društvima iz 2011 god. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 93-106
Fleischer, H. (2006) Verse Dirk, Der Gleichbehandlungsgrundsatz im Recht der Kapitalgesellschaften. Tübingen
Fleischer, H. (2008) Aktiengesetz. Köln
Godin, W. (1967) Aktiengesetz. Berlin
Henze, H., Notz, R. (2004) Grosskommentar. u: von Hopt Klaus, Wiedemann Herbert [ur.] Berlin, 31
Mucciarelli, F. (2010) Equal treatment of shareholders and European Union law. European Company and Financial Law Review, 1: 159-160
Wiedemann, H. (1980) Gesellschaftsrecht. München
Wurdinger, H. (1973) Aktien - und Konzern Recht. Karlsuhe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-6669
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka