Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2013, vol. 67, br. 2, str. 130-142
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/12/2013
doi: 10.5937/fizkul1302130V
Sokolstvo u Smederevu do početka Drugog svetskog rata (1912-1941)
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: vladan.vukasinovic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Osnovne ideje i karakteristike izvornog sokolstva prihvataju se i u Kraljevini Srbiji, ideje o zajedništvu, oslobađanju od uticaja germanizacije i jačanju nacionalne i kulturne svesti. Gimnastička društva, dodajući svom nazivu ime 'Soko', po ugledu na praške sokole, prihvataće ideju o sveslovenskom sokolskom vežbanju, pa se umesto nemačkog sistema vežbanja uvodi češki 'sokolski' sistem. I Smederevsko društvo za gimnastiku i borenje vremenom se opredeljuje za sokolski sistem vežbanja. Cilj ovog istraživanja bio je da se pronađu, sistematizuju i kritički sagledaju podaci o sokolstvu u Smederevu, o Sokolskom društvu 'Dušan Silni' koje je, kao sledbenik, nastavilo delatnost prethodnog - Smederevskog društva za gimnastiku i borenje. Osnovna pretpostavka zasnivala se na očekivanjima, iako je o Društvu bilo poznato samo nekoliko pojedinosti, da će podaci iz arhivske građe, periodičkih izvora i zaostavština nekadašnjih sokola, omogućiti rekonstruisanje istorijata Sokolskog društva, odnosno, pojave i razvoja sokolstva u Smederevu. U istraživanju su primenjeni istorijski, kauzalni i deskriptivni metod. Rezultati istraživanja ukazuju da je u posmatranom periodu, uprkos složenim političkim, društveno-ekonomskim i kulturnim prilikama, Sokolsko društvo Smederevo odigralo značajnu ulogu u širenju i razvoju sokolskog pokreta u Kraljevini Jugoslaviji i promociji jugoslovenske nacionalne misli. Istraživanjem je pronađen ogroman broj podataka koji ukazuju da je delatnost ove sokolske organizacije bila izuzetno raznovrsna. Dobro organizovani programi vežbanja, brojna učešća na sokolskim sletovima i takmičenjima, kao i zdravstveni, vaspitni, kulturno-prosvetni i drugi oblici delovanja Društva, snažno su uticali na društveno-kulturni preobražaj smederevske varoši i njenih građana, takođe i okolnih sela i seoskog stanovništva, a za to je najzaslužniji sokolski prednjački kadar.

Ključne reči

sokolska ideja; organizacija; prednjaci; aktivnosti; sletovi

Reference

*** (1932) Izveštaji za glavnu skupštinu Sokolske župe Beograd, 13. marta za 1931. godinu. Beograd: GP Prosveta
*** (1911) Izveštaj o radu Smederevske gimnazije za šk. 1910-1911. godinu. Smederevo: Smederevska gimnazija, 3-5
*** (1912) Izveštaj o radu Smederevske gimnazije za šk. 1911-1912. godinu. 16 -17 i 31. Smederevo: Smederevska gimnazija
*** (1914) Izveštaj o radu Smederevske gimnazije za šk. 1913-1914. godinu. Smederevo: Smederevska gimnazija, (8-9)
*** (2012) XV Všesokolsky slet, 150 let v pohybu. Praha: Česka obec sokolska
*** (1932) Godišnji izveštaji za Glavnu skupštinu o radu Sokolske župe Beograd za 1931. god. Beograd, 40
*** (1937) Godišnji izveštaji za Glavnu skupštinu o radu Sokolske župe Beograd za 1936. god. Oko Sokolovo, 5, 27
*** (1938) Godišnji izveštaji za Glavnu skupštinu o radu Sokolske župe Beograd za 1937. god. Oko Sokolovo, 4, 104
*** (1939) Godišnji izveštaj o radu Sokolske župe Beograd za 1938. god. Oko Sokolovo, 3-4, 41
Brozović, A. (1935) Sokolski zbornik za 1934-1935. Beograd: Sokolski savez Kraljevine Jugoslavije, godina 1
Brozović, A. (1930) Sveslavensko sokolstvo Svesokolski slet 1930. Beograd: Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije
Cvetković, D. (2007) Sokoli i sokolski sletovi. Beograd
Ćuk, I. (2013) 150 let Športnega društva Narodni dom v sliki in besedi. Ljubljana: ŠD Narodni dom
Ilić, S. (2008) Telesno vežbanje i sport u Srbiji (1857-2007). Beograd: DTA
Ilić, S., Mijatović, S. (2006) Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije. Beograd: Fakultet fizičke kulture, III deo
Ioannidis, T., Stefanović, Đ., Kariotu, M., Šiljak, V., Mijatović, S. (2008) Uloga i značaj gimnazije u pripremi mladih za takmičenje na Olimpijskim igrama u antičkoj Grčkoj. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 66-83
Kujundžić, J., ur. (1928) Glasnik Beogradske sokolske župe Soko Dušana Silnog. Beograd: Sokolska župa Beograd Dušan Silni
Mijatović, S. (2006) Istorija fizičke kulture Srbije, Savremeno doba. 4. deo. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 1918-2000
Obradović, S.I. (1912) Godišnji izveštaj Saveza sokolskih društava Dušan Silni za 1911. u: Obradović S.I. [ur.] Sokolski godišnjak, Beograd: Savez sokolskih društava Dušan Silni
Obradović, S.I. (1914) Godišnji izveštaj Saveza sokolskih društava Dušan Silni za 1912-13. u: Obradović S.I. [ur.] Sokolski godišnjak, Beograd: Savez sokolskih društava Dušan Silni
Pavlović, L., Bulatović, M., Paunović, R. (1971) Minuli vek Smederevske gimnazije. Smederevo: Gimnazija u Smederevu
Petrović, V.J. (1983) Fizička kultura do 1941. god. u: Maletić M. [ur.] Socijalistička republika Srbija, Beograd: Književne novine, II tom, str. 429-459
Popović, L. (1912) Srpski sokolski glasnik. Beograd: Savez sokolskih društava Dušan Silni
Popović, S., Popović, Lj. (1995) Iz istorije Smedereva u Prvom svetskom ratu. Smederevo: Arhiv u Smederevu
Sokolska župa Beograd (1937) Oko Sokolovo, Sokolsko društvo Smederevo, 7, 140-141
Spernjak, B. (1931) Povest gimnastike i sokolstva. Vinkovci
Stepanović, M. (2008) Pojava sporta u Smederevskom podunavlju. Smederevo: Muzej u Smederevu
Stojanović, B. (1994) Život i rad sokola. Neobjavljen rukopis o sokolstvu u Smederevu od školske 1912/13.do 1941.godine, iz zaostavštine župskog sokolskog prednjaka Budimira Bude Stojanovića, prosvetnog savetnika iz Smedereva.Kopija u posedu
Šiljak, V., Mijatović, S., Parčina, I. (2013) Politika i Olimpijske igre. Teme, vol. 37, br. 2, str. 887-900
Trujić, N. (1967) Fizička kultura u školama Srbije u devetnaestom veku. Beograd: Komisija za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture Srbije
Vukašinović, V. (1996) Pedeset godina gimnastike u Smederevskom Partizanu. Smederevo: DSRFV Partizan
Vukašinović, V. (1994) Tri značajna datuma u istoriji DTV 'Partizan' u Smederevu. Fizička kultura, vol. 48, br. 2, str. 178-182
Vukašinović, V. (1996) Jubilarna 50-godišnjica Društva u znaku gimnastike. Fizička kultura, vol. 50, br. 4, str. 356-358