Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2009, vol. 22, br. 3, str. 73-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/12/2009
Intertekstualni pristup književnom delu - metodički aspekt
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Sažetak

U ovom radu pokušaćemo da predstavimo nekoliko kompleksnijih književnih tekstova iz programa za mlađi školski uzrast, koji se oslanjaju na druge tekstove i time otvaraju mogućnost za intertekstualni pristup u nastavi. Cilj rada nije iscrpna analiza ovih tekstova, već rasvetljavanje intertekstualnih veza, određivanje funkcije podteksta i davanje predloga za rad u nastavi. Primeri koje ćemo upoznati kroz ovaj rad zasnivaju se uglavnom na parodiji i aluziji. Pomenućemo naučne radove koji se bave intertekstualnim pristupom i koji mogu biti od koristi učiteljima ili studentima učiteljskih fakulteta prilikom priprema za nastavu književnosti.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta - Biblija. Beograd: Sveti arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve
Andrić, V. (2006) Daj mi krila jedan krug. Beograd: Kreativni centar
Eko, U. (2003) Šest šetnji kroz narativnu šumu - pojmovnik. Beograd: Narodna knjiga
Grim, J., Grim, V. (2002) Najlepše bajke. Beograd: Prosveta
Jakovljevič Vladimir, Prop (1982) Morfologija bajke. Beograd, itd: Prosveta
Janićijević, V. (2007) Rodovi i vrste u nastavi književnosti (u mlađim razredima osnovne škole). Beograd: Učiteljski fakultet
Jovanović, A. (2006) Razumevanje književnog teksta u odnosu sa drugim nastavnim predmetima - teorijsko-metodički aspekt. Beograd: Učiteljski fakultet, str. 97-106
Knežević, M.V., ur. (1957) Antologija narodnih umotvorina. Novi Sad: Matica srpska
Konstantinović, Z. (2002) Intertekstualna komparatistika. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
la Fonten, Ž. (2002) Basne. Banja Luka: Zadužbina Petar Kočić
Maksimović, D. (1985) Pesme. Beograd: SKZ
Marković, R. (2005) Srpske narodne poslovice i zagonetke. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Mićić, V. (2007) Uloga kratkih narodnih umotvorina u nastavi književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, br. 3/07, Učiteljski fakultet
Mićić, V. (2008) Metodički pristup književnom delu Vladimira Andrića - proučavanje pesničkih postupaka - književnost za decu u nauci i nastavi. Jagodina: Pedagoški fakultet
Milatović, V. (2006) Čitanka za III razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nušić, B. (1982) Autobiografija. Beograd: Prosveta
Obradović, D. (1963) Basne. Beograd: Prosveta
Obradović, D. (2003) Basne. Čačak: Legenda
Opačić, Z. (2002) Tajne veze spoznaja u prozi za decu Svetlane Velmar-Janković. u: Marjanović Voja [ur.] Književnost za decu u književnoj kritici, Beograd
Opačić-Nikolić, Z., Pantović, D. (2007) Beskrajna priča, čitanka za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Oraić-Tolić, D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Otašević, Đ. (2007) Mali srpski frazeološki rečnik. Beograd: Alma
Pešić-Hamović, V. (2003) Ironija i bajka u dramama za decu Aleksandra Popovića. Detinjstvo, Novi Sad, 3-4, 50
Popović, A. (2001) Pepeljuga. u: Kravljanac Branislav [ur.] Antologija srpske drame za decu, Beograd: ZUNS
Popović, B. (1959) Ogledi i članci o književnosti. Beograd: Prosveta
Popović, T. (2007) Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art
Radović, D. (2004) Antologija srpske poezije za decu. Beograd: Srpska književna zadruga
Šeatović-Dimitrijević, S. (2004) Tradicija i inovacija - intertekstualnost u pesništvu Ivana V. Lalića. Beograd: Filip Višnjić
Šekspir, V. (1968) Romeo i Julija. Beograd: Prosveta
Teodosije,, Hilandarac (1990) Žitije svetog Save. Beograd: SKZ
Velmar-Janković, S. (1998) Knjiga za Marka. Beograd: Stubovi kulture
Vučković, M. (2002) Čitanka za prvi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vujanić, M., Gortan-Premk, D., Dešić, M., Dragićević, R., Nikolić, M., Nogo, L., Pavković, V., Ramić, N., Stijović, R., Tešić, M., Fekete, E., Nikolić, M. (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska