Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2011, vol. 65, br. 1, str. 34-45
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/07/2011
doi: 10.5937/fizkul1101034J
Uticaj pojedinih napadačkih sredstava taktike na ostvareni rezultat ekipa učesnica Svetskog prvenstva u fudbalu u Južnoafričkoj Republici 2010. godine
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bOŠ 'Ivo Andrić', Beograd
cVisoka sportska i zdravstvena škola, Beograd

e-adresa: bojan.leontijevic@dif.bg.ac.rs

Sažetak

Cilj studije je bio da se uporedi taktičko ispoljavanje fudbalskih reprezentacija, različite takmičarske uspešnosti, definisane na osnovu ostvarenog rezultata na jednoj fudbalskoj utakmici, na Svetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici u fudbalu 2010. godine. Taktičkom analizom obuhvaćeno je ukupno 60 utakmica. Ekipe su raspoređene u 3 grupe na osnovu ostvarenog rezultata na utakmicama. Prvi subuzorak ispitanika (pobeda) činile su ekipe koje su pobedile u konačnom rezultatu, drugi subuzorak (nerešeno) bile su ekipe koje su igrale nerešeno (bez pobednika), dok su treći subuzorak (poraz) činile ekipe koje su poražene u regularnih 90 minuta igre. Na osnovu prethodno obrađenih podataka, koji su dobijeni softverskim paketom 'AMISCO' i zvaničnog sajta svetske fudbalske federacije (www.fifa.com), posmatrani parametri vezani su za efikasnost igre, napadačko sredstvo taktike - dodavanje lopte i strukturu dodavanja lopte. Na osnovu analize frekvencije uspešnih napada zapaženo je da postoji statistički značajna razlika u broju uspešnih napada između ekipa koje su ostvarile različite rezultate (p=0.003), u korist ekipa pobednica. Takođe, uspešnost napada, posmatrana kroz njihovu preciznost ukazuje na razlike u njihovoj raspodeli (p = 0.000) između pomenutih grupa. Rezultati takođe ukazuju da ukupna pretrčana distanca, na nivou jednog tima, nije povezana sa konačnim rezultatom. Međutim, posed lopte (p=0.001), ukupan broj dodavanja (p=0.015) i ukupno broj tačnih dodavanja (p=0.013) ističu se kao značajni faktori u ostvarivanju boljeg rezultata, dok analiza samog procenta uspešnosti, kao i strukture igre koja primenjuje dodavanje, odnosno dužine dodavanja, nije ili je veoma malo povezana sa konačnim rezultatom. Rezultati ove studije mogu pomoći u identifikaciji onih sredstava taktike napada, u fudbalu, koji doprinose postizanju boljih rezultata.

Ključne reči

fudbal; analiza igre; taktika; rezultat; dodavanje lopte

Reference

Ali, A.H. (1988) A statistical analysis of tactical movement patterns in soccer. u: Reilly T., Lees A., Davids K., Murphy W. [ur.] Science and Football, London: E & F Spon
Armatas, V., Yiannakos, A., Papadopoulou, S., Skoufas, D. (2009) Evaluation of goals scored in top ranking soccer matches: Greek 'Super league' 2006-07. Serbian journal of sports sciences, vol. 3, br. 1-4, str. 39-43
Carling, C., Williams, A.M., Reilly, T. (2005) Handbook of soccer match analysis: A sistematic approach to improving performance. London: Routledge
Grant, A.G., Williams, A.M., Reilly, T. (1998) An analysis of the successful and unsuccessful teams in the 1998 World Cup. Insight The F.A. Coaches Association Journal, 2, 21-24
Hughes, M., Robertson, K., Nicholson, A. (1988) Comparison of patterns of play of successful and unsuccessful teams in the 1986 World Cup for soccer. u: Reilly T., A. Lees, K. Davids, W.J. Murphy [ur.] Science and Football, London: E. & F. Spon, pp. 363-367
Hughes, M., Franks, I. (2005) Analysis of passing sequences, shots and goals in soccer. Journal of Sports Sciences, 23(5): 509-514
Janković, A., Leontijević, B. (2007) Uporedna analiza u brzini izvođenja brzih napada u fudbalu (na primeru Evropskih i Latinoameričkih reprezentacija). u: Živanović Nenad [ur.] FIS Komunikacije, Niš: FFK
Janković, A., Leontijević, B. (2008) Struktura tehničko takmičarske aktivnosti u savremenom fudbalu. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 159-179
Janković, A., Leontijević, B. (2009) Analiza primene pojedinih tehničkih elemenata u fudbalu u zavisnosti od pozicije igrača u timu. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 76-101
Janković, A., Leontijević, B., Mićović, B. (2009) Tendencije razvoja taktike igre kroz analizu uspešnih napada na XVI, XVII i XVIII Svetskom prvenstvu u fudbalu. u: Koprivica V., I. Juhas [ur.] Zbornik radova sa: Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Beograd: FSFV, 115-120
Japheth, A., Hughes, M. (2001) The playing patterns of France and their opponents in the World Cup for association football, 1998, and the Championships, 2000. u: Hughes M., Franks I.M. [ur.] Pass.com, Cardiff: Centre for performance analysis, UWIC
Jones, P., James, N., Mellalieu, S.D. (2004) Possession as a Performance Indicator in Soccer. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(1), 98-102
Lago, C. (2009) The influence of match location, quality of opposition, and match status on possession strategies in professional association football. Journal of Sports Sciences, 27(13): 1463-1469
Lago, C., Mart??N, R. (2007) Determinants of possession of the ball in soccer. Journal of Sports Sciences, 25(9): 969-974
Luhtanen, P., Belinskij, A., Häyrinen, M., Vänttinen, T. (2001) A comparative tournament analysis between EURO 1996 and 2000 in soccer. International Journal of Performance Analysis in Sport, 1(1), 74-82
Rampinini, E., Impellizzeri, F.M., Castagna, C., Coutts, A.J., Wisloff, U. (2009) Technical performance during soccer matches of the Italian Serie A league: Effect of fatigue and competitive level. Journal of Science and Medicine in Sport, 12(1): 227-233
Roxburg, A. (2008) Technical report EURO 2008. Nyon: UEFA's Football Development Division
Scoulding, A., James, N., Taylor, J. (2004) Passing in the Soccer World Cup 2002. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4 (2), 36-41(6)
Scwarc, A. (2004) Effectiveness of Brazilian and German teams and the teams defeated by team during the 17th FIFA World CUP. Kinesiology, 1, 83-89
Szwarc, A. (2007) Efficacy of successful and unsuccessful soccer teams taking part in finals of Champions league. Research Yearbook, 13(2), 221-225
Taylor, J.B., Mellalieu, S.D., James, N., Shearer, D.A. (2008) The influence of match location, quality of opposition, and match status on technical performance in professional association football. Journal of Sports Sciences, 26(9): 885-895
Zubillaga, A., Gorospe, G. (2007) Match analysis of 2005-06 champions league final with amisco system. Journal of Sports Science & Medicine, 6, supplementum 10