Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 16  
Back povratak na rezultate
Opšta medicina
2009, vol. 15, br. 3-4, str. 133-141
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak

Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda
Dom zdravlja, Varvarin

Sažetak

Uvod. Na osnovu elektrokardiografskih promena može se procenjivati lokalizacija infarkta miokarda, a osnovne lokalizacije infarkta miokarda uglavnom se poklapaju sa tokom glavnih koronarnih arterija. Cilj rada. Ispitati povezanost između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija i proceniti mogućnost predikcije lezija koronarnih arterija u uslovima pre angiografskog ispitivanja. Metod. Ispitivanjem je obuhvaćeno 164 bolesnika s prvim infarktom miokarda (X=55,5 ± 8,6 godina), 20 žena (X=58,3 ± 7,6 godina) i 144 muškarca (X=55,1 ± 8,7 godina), (t=1,6; p>0,05). Lokalizacija infarkta je određena standardnim elektrokardiogramom, a lezije koronarnih arterija selektivnom koronarografijom, gde su promene na lumenu koronarnih arterija veće od 75% smatrane kao značajne. Rezultati. Prednji infarkt miokarda je imalo 76 (46,3%) bolesnika, donji-zadnji 80 (48,8%) i kombinovani anteroseptalni i dijafragmalni 8 (4,9%). Od pojedinačnih lokalizacija najveću učestalost je imao dijafragmalni 72/164 (43,9%) i anteroseptalni infarkt 54/164 (32,9%). Jednosudovna bolest je dijagnostikovana kod 32 (19,5%), dvosudovna kod 50 (30,5%) i trosudovna kod 82 (50,0%) bolesnika. Prednji infarkt miokarda je bio posledica lezija prednje descendentne arterije (LAD) u 89,5%, a u po 5,25% posledica okluzija cirkumfleksne koronarne arterije (RCx) i ramus intermedijusa (RI) leve koronarne arterije. Kod donje-zadnjih infarkta, pojedinačno, lezija desne koronarne arterije (RCA) je najčešća i na nju se odnosi 60% ili 3/5 uzroka ove lokalizacije, a po 20% ili po 1/5 odnosi se na isključivu leziju RCx i na udružene lezije RCA i RCx. U anteroseptalnom infarktu lezije su na LAD u 96,3%, a u infarktu dijafragmalne lokalizacije RCA učestvuje sama ili zajedno sa RCx u 88,9% slučajeva. Zaključak. U nastanku infarkta miokarda prednje lokalizacije RCA ne učestvuje, a u nastanku infarkta donje-zadnje lokalizacije ne učestvuje LAD. RCx učestvuje u nastanku infarkta miokarda i prednjeg i donje-zadnjeg zida. Visoka senzitivnost elektrokardiografskog nalaza u detekciji infarkta miokarda, posebno prednje, anteroseptalne i anterolateralne lokalizacije kao posledice lezije LAD ukazuje da se i pre angiografije koronarnih arterija može pretpostaviti da se kod ovih lokalizacija sa velikom verovatnoćom radi o okluziji LAD.

Ključne reči

Reference

Amosov, M.N., Bendet, A. (1990) Terapevtičeskie aspekti kardiohirurgii. Kiev: Zdorovja
Aranđelović, A., Cvijanović, D., Stojković, S., Beleslin, B., Nedeljković, M., i dr. (2007) Odnos između lokalizacije infarkta miokarda određene standardnom elektrokardiografijom i angiografskog nalaza infarktne arterije. u: Kongres udruženja kardiologa Srbije, XVI, Beograd, Zbornik, 57
Barić, Lj. (1976) Elektrokardiografija u praksi. Zagreb: Libelli Medici
Bikicki, M., Stojšić, Đ., Jung, R., Benc, D., i dr. (1996) Odnos lezije infarktne desne koronarne arterije sa elektrokardiografskim i hemodinamskim promenama. u: Kongres kardiologa Srbije (II), Kardiologija, Beograd, 20
Ćosić, V.P. (1987) Urgentna stanja u internoj medicini - savremena dijagnostika i lečenje. Beograd: Naučna knjiga
Erceg, P., Bošković, D., Mitrović, P., Stefanović, B., Peruničić, J., i dr. (1996) Nalaz selektivne koronarografije u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. u: Kongres kardiologa Srbije (II), Beograd, Zbornik, 20
Gligić, B., Matunović, A., Krgović, M., i dr. (1996) Koronarografski nalazi u bolesnika sa kombinovanim infarktom miokarda prednjeg i donje-zadnjeg zida lečenih fibrinolitičkom terapijom. u: Kardiologija, II kongres kardiologa Srbije, Beograd, 20
Ilić, B., Petrović, D., Nikolić, Lj., Ilić, S. (2003) Akutni infarkt desne komore - akutni koronarni sindromi. Balneoklimatologija, =27: 255-265
Kamenica, S. (1979) Angiografska dijagnostika koronarnog kolateralnog krvotoka u bolesnika sa okluzivnom bolešću koronarnih arterija. Beograd: VMA, doktorska disertacija
Karanović, N. (2005) Značaj elektrokardiograma u novim preporukama za dijagnozu akutnih koronarnih sindroma. Balneoklimatologija, vol. 29, br. 1, str. 119-128
Lambić, I. (1980) Odnos između anatomije koronarnih arterija srca i opstrukcijske koronarne bolesti. Kardiologija, 108, str. 127-138, Srpski arhiv
Lepopojić, D., Nedeljković, M., Ostojić, M., i dr. (2007) Angiografske karakteristike pacijenata sa anginom pektoris. u: Kongres kardiologa Srbije, XVI, Zbornik, 105
Momčilov, P.T., Stojšić, Đ.D., Zečević, D., Štajnic, M., i dr. (1996) Koronarne lezije u bolesnika sa niskom ejekcionom frakcijom nakon preležanog infarkta miokarda - II kongres kardiologa Srbije. Kardiologija, Beograd, 20
Pavlović, M. (2003) Elektrokardiografske promene kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - akutni koronarni sindromi. Balneoklimatologija, 27, 221-228
Pavlovski, K., Dekleva, M., Popović, A., Nešković, A., i dr. (1996) Značaj EKG u otkrivanju infarktne arterije u bolesnika sa akutnim inferiornim infarktom miokarda. u: Kongres kardiologa Srbije (II), Kardiologija, Beograd, 53
Petrovski, B.V., Knjazev, M.D., Šabalkin, B.V. (1978) Hirurgija hroničeskoj išemičeskoj bolezni serdca. Moskva: Medicina
Scheidt, S. (1984) Basic electrocardiography: abnormalities of electrocardiographic patterns. Clin Symp, 36(6): 2-32
Sokolov, M., Maklroj, M.B. (1989) Klinička kardiologija. Beograd: Savremena administracija
Stojković, S., Vukčević, V., Nedeljković, S., Ostojić, M. (2000) Selektivna koronarografija. u: Nedeljković S., Kanjuh V., Vukotić M. [ur.] Kardiologija, Beograd, III izdanje, 503-515
Trifunović, S. (1986) Akutni infarkt miokarda. u: Hitna stanja u internoj medicini, 83-97
Vasilić, S., Vasiljević, Z., Zrnić, M., i dr. (1996) Mogućnost predikcije nivoa okluzije LAD analizom promena ST segmenta u frontalnim EKG odvodima. u: Kongres kardiologa Srbije (II), Kardiologija, Beograd, 57