Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, br. 61, str. 353-372
Zaštita novinarskih izvora u funkciji ostvarivanja slobode izražavanja
Niš
Ključne reči: novinarski izvor; zaštita; preporuka; rezolucija; novinar; informacija; načela; neophodnost u demokratskom društvu; balans; ograničenja; sprečavanje teškog zločina; postupci; sud; aplikant; rešenje; pravo novinara; kolizija; nacionalni sudovi; nacionalno zakonodavstvo
Sažetak
U uvodnom delu govori se o značaju slobode izražavanja za ostvarivanje svih proklamovanih ljudskih prava i njihovoj implementaciji, a sve u cilju ostvarenja istinske demokratije, vladavine prava i uravnoteženosti odnosa između proklamovanih prava i sloboda i njihovog ostvarivanja u praksi. Da bi se ostvarila potreba društva da na odgovarajući način preko slobodnog i nezavisnog novinarstva bude obaveštavano o stvarima od javnog interesa, između ostalih uslova, nužno je na globalnom i nacionalnim nivoima obezbediti adekvatnu zaštitu 'izvora informacija novinara'. Kako se ostvarivanjem slobode izražavanja kroz saopštavanje informacija često dolazi u koliziju sa drugim proklamovanim i zaštićenim pravima i slobodama kao što je pravo na privatnost i dr, to je neophodno s jedne strane omogućiti novinaru da dolazi do informacija a s druge strane zaštiti pojedinca i njegovu privatnost. Traženje balansa između prava javnosti na informacije i prava pojedinaca na zaštitu svoje privatnosti i drugih prava predmet je pravnog i političkog regulisanja međunarodne zajednice i nacionalnih zakonodavstava, ali i zaštite Komiteta za prava čoveka UN, Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova. U cilju razrade ove kompleksne teme obrađen je veći broj međunarodnih pravnih i političkih akata u kojima se regulišu nosioci prava na zaštitu novinarskog izvora sa obradom pojmova: novinar, informacija, informacija koja identifikuje izvor, zatim načela na kojima počiva zaštita izvora informisanja, ograničenja prava na zaštitu izvora informisanja i sudska praksa i precendentni stavovi Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava iz ove oblasti.
Reference
*** (2002) Zbornik pravnih instrumenata Saveta Evrope u vezi sa medijima. Beograd: Savet Evrope
Polin, R. (2001) Istine i sloboda - ogled o slobodi izražavanja. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka