Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 21  
Back povratak na rezultate
Veterinarski glasnik
2017, vol. 71, br. 1, str. 58-68
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 02/11/2017
doi: 10.2298/VETGL170308003M
Imunomodulator - frakcije ćelijskog zida mikobakterija kao pomoć u kontroli perzistentne infekcije mlečnih krava sa Mycoplasma bovis
aUniverzitet Educons, Fakultet ekološke poljoprivrede, Sremska Kamenica
bNaučni institut za veterinarstvo 'Novi Sad', Novi Sad

e-adresa: aleksandar.masic@educons.edu.rs

Sažetak

Mycoplasma bovis je poznata kao uzročnik respiratornih bolesti, upale srednjeg uha, artritisa i niza drugih bolesti goveda. Infekcije izazvane ovim patogenim mikroorganizmom imaju uticaj na zdravlje, dobrobit i produktivnost mlečnih krava i goveda, što rezultira značajnim ekonomskim gubicima. Aktuelne strategije u preventivi i lečenju se oslanjaju na upotrebu antimikrobnih sredstava i vakcina, međutim, njihova efikasnost je ograničena zbog teškoća u dijagnostikovanju kao i nekonzistentnom manifestovanju bolesti. U ovom radu iznosimo rezultate nakon upotrebe imunomodulatora poreklom od Frakcija ćelijskog zida mikobakterija (MCWF) kod mlečnih krava perzistentno inficiranih sa M. bovis u periodu 2011-2015. Aplikacija MCWF doprinela je redukciji kliničkih znakova povezanih sa M. bovis infekcijom, kao što su pneumonija, artritis, mastitis ali i poboljšanju ukupnog reproduktivnog učinka i broja dana u laktaciji inficiranih mlečnih krava. Ovi rezultati, u odnosu na prethodne informacije o zdravstvenom stanju i produktivnosti za period 2011-2015, sugerišu da bi MCWF imunomodulator mogao da se uvede kao pomoćno sredstvo u protokolu lečenja perzistentnih infekcija izazvanih M. bovis kod mlečnih krava.

Ključne reči