Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 21  
Back povratak na rezultate
Opšta medicina
2015, vol. 21, br. 1-2, str. 54-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 25/06/2015
doi: 10.5937/OPMED1501054S
Sistemski oblik juvenilnog reumatoidnog artritisa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Dom zdravlja 'Dr Simo Milošević', Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Beograd

e-adresa: jasmina.skoric1979@yahoo.com

Sažetak

Uvod. Sistemski oblik juvenilnog reumatoidnog artritisa je hronično, autoimuno oboljenje koje se javlja u najranijem uzrastu, pre četvrte godine života, u kome dominiraju opšti znaci i simptomi, kao što su temperatura, malaksalost, slabost, bledoružičasta ospa, a artritis, najčešće simetričan poliartikularnog tipa, javlja se tek u poodmakloj fazi bolesti. Prikaz slučaja. U radu je prikazan slučaj obolelog trogodišnjaka kod kojeg se javila temperatura, ospa i uvećane limfne žlezde na vratu, sa izostankom znakova artritisa. Dijagnostika je trajala šest mecesi u toku koje je dete više puta febriciralo sa urednim laboratorijskim parametrima i konsultacijama od strane infektologa, pulmologa, hematologa. Kako specifičnih parametara nema kada je u pitanju ovo oboljenje, krajnja dijagnoza je postavljena na osnovu kliničke slike. U terapiji su primenjeni glukokortikoidi, tako da je dete već posle sedam dana bilo bez temperature i subjektivnih simptoma.

Ključne reči

Reference

Arend, W.P. (2001) The innate immune system in rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism, 44(10): 2224-2234
Bateman, H.E., Kirou, K.A., Paget, S.A., Crow, M.K., Jee, A.M. (1999) Remission of juvenile rheumatoid arthritis after infection with parvovirus B19. J Rheumatol, Nov, 26(11), 2482-4
Chikanza, I.C. (2002) Juvenile Rheumatoid Arthritis. Pediatric Drugs, 4(5): 335-348
Cunha, B.A., Hage, J.E., Nouri, Y. (2012) Recurrent fever of unknown origin (FUO): Aseptic meningitis, hepatosplenomegaly, pericarditis and a double quotidian fever due to juvenile rheumatoid arthritis (JRA). Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 41(2): 177-180
Haber, L., Womack, E., Zimmerman, C., Hughes, J. (2010) Clinical Manifestations and Treatment of the Pediatric Rheumatoid Patient. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery, 27(2): 219-233
Hahn, Y., Kim, J. (2010) Pathogenesis and clinical manifestations of juvenile rheumatoid arthritis. Korean Journal of Pediatrics, 53(11): 921
Harper, R.P., Brown, C.M., Triplett, M.M., Villasenor, A., Gatchel, R.J. (2000) Masticatory function in patients with juvenile rheumatoid arthritis. Pediatr Dent, May-Jun, 22(3), 200-6
Naz, S., Mushtaq, A., Rehman, S., Bari, A., Khan, M.Z., Ahmad, T.M. (2013) Juvenile arthritis. J Coll Physicians Surg Pak., Jun, 23(6), 409-12
Noll, R.B., Kozlowski, K., Gerhardt, C., Vannatta, K., Taylor, J., Passo, M. (2000) Social, emotional, and behavioral functioning of children with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism, 43(6): 1387-1396
Pavlović, M. (2004) Febrilno stanje nejasnog uzroka. u: Infektivne bolesti, Beograd: Medicinski fakultet
Schneider, R., Passo, M.H. (2002) Juvenile rheumatoid arthritis. Rheumatic diseases clinics of North America, 28(3): 503-30
Vinje, O., Flatø, B., Førre, O. (2000) Classification of idiopathic juvenile arthritis. Tidsskrift for den Norske lægeforening, 120(4): 459-65