Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 33, br. 10-12, str. 15-30
Pojam, nastanak i razvoj autorskog prava
Zavod za udžbenike, Beograd

e-adresamira@zavod.co.rs
Ključne reči: autor; autorsko delo; prava autora
Sažetak
Autor je osoba koja je svojim radom stvorila neko delo. To delo može biti napisano u obliku knjige, članka, beletristike ili naučnog rada, može biti reč o fotografiji, tabeli, muzičkom delu, softverskom programu, slici, skulpturi i sl. Čin stvaranja je dovoljan da autor stekne prava nad tim delom. Da bi to pravo bilo regulisano zakonskim propisima i ugovorima koji su sastavni deo današnjeg nacionalnog zakonodavstva u svim državama, moralo je proći dug razvojni put. Danas ta prava u većini evropskih zemalja obuhvataju moralni i materijalni aspekt. Moralni aspekt podrazumeva da se delo pripisuje njegovom autoru i da niko nema prava bez dozvole autora da to delo menja ili na bilo koji drugi način skrnavi, niti da ga prevodi na drugi jezik, adaptira za prikazivanje, ili da ga koristi bez navođenja imena autora.Materijalni aspekt iskorišćavanja autorskog dela podrazumeva da samo autor ima pravo da autorsko delo umnoži i na taj način ostvari materijalnu korist.U današnje vreme većina autora to svoje pravo prenosi na izdavačke kuće i sklapanjem ugovora sa njima ta prava prenose na njih. Cilj ovog rada je da čitaoca upoznamo sa pojmom, nastankom i razvojem autorskog prava.
Reference
Bejatović, S. (2009) Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, knjiga IV
Besarević, V. (2011) Pravo intelektualne svojine. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Besarović, V.M. (2000) Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Besarović, V.M. (2003) Savetodavni izveštaj o razvoju pravne zaštite intelektualne svojine u Srbiji i Crnoj Gori u kontekstu zahteva EU procesa stabilizacije i pridruživanja i pristupa WTO. Beograd: Savetodavni centar za ekonomska i pravna pitanja, AIA Izveštaj SCEPP-a, br. 1, maj str. 16
Dimitrijević, P. (2010) Pravo informacione tehnologije. Niš: Sven
Dusollier, S. (2010) Scoping study on copyright and related rights and the public domain. WIPO, www.wipo.int/ip-development/en/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf, 6. 11. 2010
Đurović, R. (2011) Međunarodni trgovinski ugovori. Beograd: Belpak
Ivanović, V., Đilas, A., ur. (1983) Zbornik o ljudskim pravima. u: Demografske reforme, London
Jelić, I. (2006) Zajednica u savremenom informatičkom društvu. www.bos.rs/cepit/idrustvo2/tema14/zajednica.pdf 4. 11. 2010
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt/prikaz
DOI: 10.5937/ptp1612015M
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka