Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 28  
Back povratak na rezultate
Norma
2014, vol. 19, br. 2, str. 183-196
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 08/07/2015
Jezičko stvaralaštvo učenika podstaknuto bajkom kao izraz razumevanja društvenosti sveta
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresa: aleksandrauc@pef.uns.ac.rs

Sažetak

U radu se ukazuje na mogućnost razvoja jezičkog stvaralaštva učenika koje je podstaknuto bajkom. Bajka se izdvaja, formom koja je deci bliska po načinu izražavanja, po elementima mašte i fantazije, po doživljaju dobra i zla, sreće, tuge i pravde, kao pogodno motivaciono sredstvo za jezičko stvaralaštvo učenika na ranom školskom uzrastu. Teorijskim polazištima usmerava se na širinu pojma, različite pristupe i definicije bajke. Kao pripovetka o čudesnom, koja je od davnina prisutna u mnogim kulturama, a po opštim crtama odražava duh celog čovečanstva i promoviše njegove moralne, estetske i humane vrednosti, bajka tradicionalno ima veoma važnu ulogu u procesu vaspitanja i obrazovanja. Nastojanja da se u procesu nastave organizuju narativne aktivnosti motivisane bajkom zasnovana su na stavovima da psihička struktura dečijeg mišljenja u mlađem školskom dobu slikovito odgovara čudesnim svetovima bajke i prirodi dečije mašte i da učenici, posredstvom pisanih narativa, uspešnije prikazuju svoje razumevanje društvenosti sveta koji ih okružuje. U metodičkom delu predstavljen je model Bajkaonice kao originalnog pristupa podsticanju i izgrađivanju jezičkog stvaralaštva u školskom kontekstu. Zbirka autentičnih narativa učenika pod nazivom Bajkaonica nagoveštava horizont očekivanja putem praktičnih ostvarenja u domenu umetnosti reči, u kojima učenici izražavaju razumevanje sveta unutar sebe i oko sebe.

Ključne reči

bajka; jezičko stvaralaštvo učenika; razumevanje društvenosti sveta; pisani narativ