Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2009, vol. 22, br. 3, str. 25-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/12/2009
Ukrštanje bajkolikog i mitskog narativa u romanu 'Mali princ' Antoana de Sent-Egziperija
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Sažetak

U radu sagledavaju žanrovski, oblikovni i značenjski aspekti Egziperijevog Malog princa. Pitanja žanra i postupka kojim je delo građeno dovede se u vezu sa njegovim oblikom i idejama, odnosno moralnim, antropološkim i filozofskim ishodima. Posebno se istražuje odnos bajke i biblijskog mita u sklopu modernog romana ili onaj aluzivni kontekst koji omogućava da Mali princ postane parabola o našem svetu i vremenu.

Ključne reči

Reference

*** (1989) Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Beograd: Britansko i Inostrano biblijsko društvo
de Sent-Egziperi, A. (2008) Mali princ. Beograd: SKZ
Kosidovski, Z. (1983) Biblijske legende. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Liti, M. (1994) Evropska narodna bajka. Beograd: Orbis
Meletinski, E.M. (1983) Poetika mita. Beograd: Nolit
Milatović, V. (2008) Metodička upotrebljivost biblijske parabole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 4, str. 16-20
Radulović, O. (2009) Biblijski podtekst u romanu Mali princ A. S. Egziperija. Uzdanica, 6(1): 71-76
Solar, M. (1974) Ideja i priča - aspekti teorije proze. Zagreb: Liber
Tartalja, I. (1983) Mit. Beograd: Nolit, 439
Tartalja, I. (2007) Do praestetike. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Trebješanin, Ž. (1994) Savremena istraživanja sklopa, stila i smisla bajke. u: Maks Liti [ur.] Evropska narodna bajka, 162-181