Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Berislav Popović - balada o izgubljenom tonalitetu
nema
Ključne reči: balada; narativnost; potraga; parametarska poliasocijativnost; tonalnost
Sažetak
Kompozicija se u velikoj meri 'opire' uobičajenoj formalnoj, sintaksičkoj ili harmonskoj analizi, ali se logika muzičkog toka najbolje sagledava prateći sadejstvo pojedinih muzičkih parametara. Mada je ta logika prevashodno imanentno muzička, uočavaju se izvesne narativne strategije koje imaju paralele u poetskom žanru balade.
Reference
Almen, B. (2003) Narrative archetypes: A critique, theory, and method of narrative analysis. Journal of Music Theory, No. 47/1, 1-39
Daiches, D. (1969) A critical history of English literature. London: Seeker&Warburg, 88
Frye, N. (1979) Arhetipska kritika - teorija mitova. u: Anatomija kritike, Zagreb: Naprijed, 151-172
Nattiez, J. (1990) Can one speak of narrativity in music?. Royal Musical Association Journal, 115:2
Tarasti, E. (1994) A theory of musical semiotics. Bloomington, itd: Indiana University Press
Veselinović, M. (1985) Difrakcije - skica za muzičku poetiku Berislava Popovića. Zvuk, No. 2, 8
Zakrzewska, D. (1999) Alienation and powerlessness: Adam Mickiewicz's Ballady' and Chopin's Ballades. Polish Music Journal, vol. 2, Nos. 1-2, ISSN 1521-6039, http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issue/2.1.99/zakrzewska.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka