Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2019, vol. 13, br. 1, str. 37-41
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 08/07/2019
doi: 10.5937/timsact13-21318
Creative Commons License 4.0
Pregled istraživanja inovacija u turističkim preduzećima u funkciji razvoja
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Novi Sad

e-adresa: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs, vera.medic@vojvodina.gov.rs

Sažetak

Usled impresivnog rasta turističke industrije, turizam je prepoznat kao ključni pokretač društveno-ekonomskog napretka. Globalizacija i promene u okruženju, privatizacija i restruktuiranje preduzeća u velikoj meri utiču na uspeh preduzeća u turizmu. Ovaj dinamičan rast prati i izuzetno jaka konkurencija koja stvara visok pritisak na turistička preduzeća da stalno inoviraju kako bi opstala i razvijala se. Ograničen broj istraživanja koja se odnose na inovacije u turizmu predstavlja značajan problem. Kako se iz ovih istraživanja može videti, jedna od najvažnijih unutrašnjih barijera za inovacije u turističkim preduzećima je njihova veličina. To su uglavnom mala preduzeća sa velikim ličnim obrtom. Poseban problem je i to što su inovacije u ovoj oblasti uglavnom nematerijalne prirode i sastoje se od promena ponašanja, što dovodi do oskudnih mogućnosti za njihovu zaštitu, i ujedno predstavlja posebno neistraženo područje. Identifikacija barijera za inovacije u turističkim preduzećima, a potom i rad na njihovom otklanjanju, predstavlja prve korake u pravcu daljih istraživanja u cilju omogućavanja još intenzivnijeg uticaja tog sektora privrede na ekonomski rast zemlje.

Ključne reči

turizam; preduzetništvo u turizmu; barijere; inovacije

Reference

Bednarczyk, M. (2011) Czynniki konkurencyjności biznesu turystycznego w regionach: Podstawy metodyczne badań. u: M. Bednarczyk [ur.] Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, Warszawa: CeDeWu, pp. 65-74
Brentani, U. (2001) Innovative versus incremental new business services: Different keys for achieving success. Journal of Product Innovation Management, 18(3): 169-187
Camisón, C., Monfort-Mir, V.M. (2012) Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives. Tourism Management, 33(4): 776-789
Cordeiro, A.S., Vieira, F.D. (2012) Barriers to innovation in SMEs: an international comparison. u: II Conferencia Internacional de Integracao do Design. Brasil: Engenharia e Gestao para a inovacao Florianopolis
European Commission (2019) Community Innovation Survey (CIS). Retrieved from ec.europa.eu: http://ec.europa.eu/ eurostat/web/microdata/community-innovation-survey
Hjalager, A.M. (2002) Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23(5): 465-474
Hjalager, A.M. (2010) A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31(1): 1-12
Howells, J. (2004) Innovation in services: Issues at stake and trends. European Commission, INNO-Studies 2001: Lot 3(ENTR-C/2001)
Mistilis, N., Gretzel, U. (2013) Tourism operators' digital uptake benchmark survey, 2013. Research Report. Retrieved from www.tra.gov.au: //www.tra.gov.au/documents/Tourism_ Operators_Survey.pdf
Nordin, S. (2003) Tourism Clustering & Innovation: Paths to Economic Growth & Development. Ostersund: Mid-Sweden University-European Tourism Research Institute
Ottenbacher, M. (2007) Innovation Management in the Hospitality Industry: Different Strategies for Achieving Success. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(4): 431-454
Ottenbacher, M., Gnoth, J. (2005) How to Develop Successful Hospitality Innovation. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2): 205-222
Pivcevic, S., Petric, L. (2011) Empirical Evidence on Innovation Activity in Tourism: The Hotel Sector Perspective. Business Review, 17(1): 142-149
Scott, N., Baggio, R., Cooper, C. (2008) Network analysis and tourism: From theory to practice. Clevelon: Channel View
Sorensen, F. (2011) Inducing User-driven Innovation in Tourism: An Experimental Approach. u: J. Sundbo, M. Toivonen [ur.] User-based Innovation in Service, Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Sundbo, J., Orfila-Sintes, F., Sørensen, F. (2007) The innovative behaviour of tourism firms-Comparative studies of Denmark and Spain. Research Policy, 36(1): 88-106
Trigo, A., Vence, X. (2012) Scope and patterns of innovation cooperation in Spanish service enterprises. Research Policy, 41(3): 602-613
Weiermair, K. (2001) Theoretical foundations or considerations regarding the growth of tourism enterprises. Tourism Review, 56(3/4): 17-25
Weiermair, K. (2006) Product improvement or innovation: What is the key to success in tourism. u: Innovation and Growth in Tourism, Paris: OECD Publishing, 53-69