Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 10, br. 1, str. 23-44
Fenomen faktoringa, benefiti sa stanovišta korisnika i nacionalne ekonomije
Erste Bank ad., Novi Sad

e-adresapetar.kasavica@erstebank.rs
Sažetak
Rad obuhvata tri tematske celine i bavi se fenomenom faktoringa, kao i benefitima sa stanovišta korisnika faktoringa i nacionalne ekonomije. U prvom delu rada analizirane su teme istorijata, pojma i učesnika, vrsta faktoring aranžmana kao i funkcionisanja faktoringa iz perspektive involviranih rizika. U drugom delu analizirani su benefiti sa stanovišta korisnika usluga gde su apostofirane teme uticaja faktoringa na kvalitet poslovnofinansijskih performansi korisnika, smanjenja rizika naplate potraživanja i troškove finansiranja obrtnog kapitala. U trećem delu analizirani su benefiti faktoringa sa stanovišta nacionalne ekonomije gde je apostrofirana tema mogućnosti faktoringa da obuhvati kreditno neatraktivne klijente, poboljša makroekonomsku sliku, sveokukupno stanje realnog i finansijskog sektora, ali i način organozovanja nacionalnih ekonomija kroz međunarodni faktoring zasnovan na dvofaktorskom sistemu. Cilj rada je da ukaže na mikro benefite i njihov povratni uticaj na makro okruženje, tj. nacionalnu ekonomiju.
Reference
*** Factoring: Advantages and Disadvantages of Factoring, Centralna Banka Bosne i Hercegovine
*** (2013) Rethinking trade & finance. International Chamber of Commerce (The World Business Organization)
Barjaktarović, L. (2009) Upravljanje rizikom. Beograd: Univerzitet Singidunum
FCI (2012) Factors chain international), Education catalogue
FCI (2012) Factors chain international), Annual Review
Hadžić, M. (2013) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ivaniš, M. Uvod u korporativne finansije i tehnike upravljanja korporativnim finansijama. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jović, Z. (2008) Menadžment finanansijskih institucija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jović, Z. (2010) Trendovi razvoja factoring poslova u EU. u: 6. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija
Klapper, L. (2006) Senior Economist in the World Banks Development Research Group. u: The Role of Factoring for SME Finance, December
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (2001) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Mikerević, D. (2013) Šanse i zamke faktoringa u saniranju nelikvidnosti preduzeća i privrede. Acta Economica
Spirović-Jovanović, L. (2001) Trgovinsko (privredno) pravo sa osnovama prava (II deo). Beograd: Ekonomski fakultet
Vojteški-Kljenak, D. (2008) Faktoring kao savremeni bankarski proizvod, Udruženje Banaka Srbije. Bankarstvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1501023K
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka